E-tjänster

I Försäkringskassans uppdrag ingår bland annat att utreda, besluta om och betala ut bidrag och  ersättningar i socialförsäkringen. Målsättningen är att betala ut rätt ersättning till rätt person i tid.  För att klara av detta uppdrag krävs att Försäkringskassan har en god samverkan med både kunder och partner. Ett led i detta arbete är att erbjuda e-tjänster till olika myndigheter och samarbetspartner.

I menyn till vänster finns tjänster som vänder sig till myndigheter och samarbetspartner.