Redovisning av tid vid övergång till sommartid och vintertid

Vid två tillfällen under året sker en tidsomställning – i mars sker omställning från vintertid till sommartid och i oktober sker övergång från sommartid till vintertid. Omställningarna påverkar tidsredovisningen för utförd personlig assistans och på den här sidan hittar du information som hur tiden ska redovisas.

Assistansersättning betalas ut för faktisk utförd assistanstid. I och med att klockan dras fram respektive dras tillbaka vid övergångarna mellan sommar- och vintertid påverkar det redovisningen av utförd assistans. Assistenterna ska redovisa sin tid precis som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade behöver däremot fylla i korrekt antal timmar för utförd assistans utifrån tidsomställningen. Om något är oklart i redovisningen kontaktar våra handläggare assistansanordnare och assistansberättigad.

Övergång till sommartid

Den sista helgen i mars går Sverige över till sommartid och då ställs klockan fram en timme. Det innebär att klockslag mellan klockan 02.00-02.59 inte finns.

Så här ska tiden registreras vid övergång till sommartid

Assistenter som jobbade under tidsomställningen registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen ange en timme mindre om assistans har utförts vid tiden för övergången till sommartid, det vill säga när klockan 2 blir klockan 3. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att dra bort en timme för övergången till sommartid.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är tre timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 inte har inträffat. Den assistansberättigade personen anger tre timmar på räkningen.

Övergång till vintertid

I slutet av oktober övergår Sverige till vintertid och då dras klockan tillbaka en timme. Det innebär att assistans som har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 under natten till den sista söndagen i oktober kan förekomma två gånger (före och efter tidsomställningen).

Så här ska tiden registreras vid övergång till vintertid

Assistenter som jobbade under tidsomställningen registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen lägga på en timme extra om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 både före och efter tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att lägga till en extra timme för att kompensera övergången till vintertid.

Exempel

En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är fem timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 har utförts två gånger. Den assistansberättigade personen anger fem timmar på räkningen.