Information för privata assistansanordnare

Informationen på den här sidan riktar sig till dig som redovisar personlig assistans för en privat assistansanordnare. Här hittar du information om vilka underlag vi behöver för att utbetalning ska kunna ske.

Vad gäller för företag som är privat anordnare av assistans?

När Försäkringskassan ska betala ut assistansersättning krävs det att vi får in korrekta underlag från såväl assistansanordnare som från assistansberättigade. Våra system kontrollerar löpande att all information stämmer så att pengarna går till de personer som har rätt till dem och inga andra. Du som redovisar personlig assistans behöver säkerställa att underlaget från företaget är korrekt för att allt ska gå smidigt. Om någon information saknas kan vi inte betala ut assistansersättning till ditt företag. Här hittar du exempel på vad som behöver finnas på plats för att vi ska kunna betala ut assistansersättningen.

För att kunna bedriva verksamhet som assistansanordnare behöver företaget

  • vara godkänt för F-skatt,
    Skatteverket (skatteverket.se)
  • ha tillstånd att utföra assistans från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
    IVO (ivo.se)
     

När en person som är beviljad assistansersättning från Försäkringskassan anlitar ditt företag för assistans ska personen

  • meddela oss, via blankett 3079, att assistans anordnas via ditt företag och bilägga avtalet mellan er. Om personen byter till ditt företag från en annan anordnare eller om det sker en ändring av betalningsmottagare jämfört med tidigare behöver blankett 3079 tillsammans med nytt avtal komma in till oss senast den 15:e i månaden innan byte av betalningsmottagare/anordnare sker.
  • löpande skicka in räkning till oss senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans.

För mer fördjupad information se vägledningen för assistansersättning. Du hittar länk till vägledningen i högerkolumnen.

Assistansanordnarens redovisning till Försäkringskassan

När ditt företag har avtalat med en person om att utföra hans eller hennes assistans behöver du redovisa följande till Försäkringskassan.

Vi behöver uppgifter om dina assistenter

Använd vår e-tjänst för arbetsgivare för att lämna uppgifter om dina assistenter. Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ansvarar för att uppgifterna kommer in till Försäkringskassan innan assistansen påbörjas. Du behöver också tala om när något ändras som gäller dina assistenter. Du kan inte få ersättning innan uppgifterna har kommit in till oss. Assistansersättning får inte betalas ut om assistansen har utförts av någon som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent. Det innebär bland annat att Försäkringskassan kontrollerar om assistenten är beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Lämna uppgifter om personliga assistenter

Om du inte kan använda e-tjänsterna för arbetsgivare kan du anmäla på blankett.
Titta på vår instruktionsfilm för att säkerställa att du fyller i blanketten korrekt.

Instruktionsfilm

3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter

Så här redovisar du utförd assistans till Försäkringskassan

Varje månad ska du skicka in tidsredovisning om utförd assistans för alla assistenter. I dag kan du göra det på två sätt: i det elektroniska gränssnittet ELT (elektronisk tidsredovisning för assistansersättning) eller med blankett 3059. Vi får dock ofta in blanketter som inte är korrekt ifyllda och om de dessutom är ifyllda för hand är det svårt för våra system att tolka uppgifterna. Det gör att vi behöver kompletterande uppgifter från dig och då tar handläggningen längre tid. Därför rekommenderar vi ELT.

Tidsredovisningen ska skickas in till oss så snart som möjligt men senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans och behöver komma in ungefär samtidigt som räkningen. Våra handläggare kontrollerar att tidsredovisningen och räkningen stämmer överens. Om något inte stämmer behöver vi få in kompletteringar i tidsredovisningen eller räkningen.

Använd elektronisk tidsredovisning

Om du inte har möjlighet att använda ett elektroniskt system för tidsredovisning fyller du i blankett 3059 istället. Tänk på att alla assistenter behöver signera sin tidsredovisning. Det är viktigt att all information är korrekt ifylld och att blanketten går att läsa när den skannas in till våra system.

Titta på vår instruktionsfilm för att säkerställa att du fyller i blanketten korrekt.

Instruktionsfilm

3059 Tidredovisning assistansersättning

3059 Hjälp att fylla i blanketten

Så här gör du om ett assistansuppdrag påbörjas innan personen blivit beviljad assistansersättning

Om du påbörjar ett assistansuppdrag innan personen har fått ett beslut om beviljad assistansersättning ska du snart som möjligt men senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans skicka in ett skriftligt uppdragsavtal mellan er tillsammans med handlingar som styrker de personliga assistenternas anställning.

Du kan använda blankett 3080 för dessa uppgifter. Du ska också löpande skicka in tidsredovisningen till Försäkringskassan senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans. Personen som är beviljad assistansersättning ska skicka in sin räkning.

3080 Anmäl uppgifter om personlig assistent för retroaktiv tid