Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 19 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Vem kan få sjukersättning?

Man kan ha rätt till sjukersättning om

  • man är mellan 19 och 64 år
  • man troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning
  • arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår särskilt anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd.

Från och med juli det år man fyller 19 år kan man få hel sjukersättning.

Den som har fyllt 30 år kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning, beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt.

Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot sjukersättning på eget initiativ men man kan också själv ansöka. Ansökan ska göras skriftligt, antingen digitalt med bank-id eller på blankett 3030. Den som ansöker om sjukersättning ska bifoga ett läkarutlåtande för sjukersättning, blankett 7800, eller ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, blankett 3200.

Pröva att arbeta eller studera

Prova att arbeta eller studera med vilande ersättning

När man har haft sjukersättning i minst ett år kan man pröva att studera eller arbeta och ändå ha kvar rätten till ersättningen, men den betalas inte ut. Det kallas för vilande ersättning. Om man inte klarar att arbeta eller studera får man tillbaka sin ersättning. Man måste ansöka om vilande ersättning innan man börjar arbeta eller studera. Ersättningen kan vara vilande i högst 24 månader.

Om man prövar att studera blir hela ersättningen vilande. Om man prövar att arbeta blir hela eller en del av ersättningen vilande, beroende på hur mycket man arbetar. När man arbetar får man också ett extra belopp varje månad, som motsvarar 25 procent av den ersättning som är vilande. Man kan få vilande ersättning oavsett om man har en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel ersättning.

Man måste ansöka innan man börjar arbeta eller studera. Ansökan om vilande sjukersättning ska vara skriftlig och görs digitalt med bank-id eller på blankett 5042 (vilande sjukersersättning vid arbete) eller blankett 5043 (vilande sjukersättning vid studier).

Den som har vilande sjukersättning och slutar att arbeta eller studera måste skriftligt begära om att få tillbaka ersättningen. Det görs digitalt med bank-id eller på blankett 3002.

Steglös avräkning

Den som har fått beslut om sjukersättning före den 1 juli 2008 kan arbeta, studera eller arbeta ideellt och ändå ha kvar sin rätt till ersättning. Man måste ansöka om detta innan man börjar arbeta.

Det är inkomstens storlek som avgör om och i så fall hur mycket sjukersättningen ska minskas men det finns ett fribelopp. Det innebär att man får ha en viss inkomst innan sjukersättningen minskas. Det finns en beräkningsmodell för minskningen och den kallas ”steglös avräkning”.

Ändrade förhållanden ska anmälas i förväg

Den som har sjukersättning ska anmäla ändrade förhållanden innan hen

  • börjar arbeta eller studera
  • utökar arbetstiden
  • fortsätter att arbeta efter en period med vilande ersättning.

Även den som får en förbättrad arbetsförmåga ska anmäla det till Försäkringskassan. Det kan göras digitalt med bank-id eller med blankett 7284.

Bostadstillägg

Den som har sjukersättning kan också ha rätt till bostadstillägg.

Fördjupad information

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Blanketter

3030 Ansökan om sjukersättning (pdf 74 kB, öppnar nytt fönster)

5042 Ansökan om vilande sjukersättning vid förvärvsarbete under längst 24 månader (pdf 84 kB, öppnar nytt fönster) 

5043 Ansökan om vilande sjukersättning vid studier under högst 24 månader (pdf 79 kB, öppnar nytt fönster) 

3002 Begära upphävande av vilandeförklaring av sjukersättning (pdf 58 kB, öppnar nytt fönster) 

7280 Ansökan Omräkning av sjukersättning vid arbete (steglös avräkning) (pdf 94 kB, öppnar nytt fönster)