Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning – alla ersättningarna baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten.

Vad är sjukpenninggrundande inkomst?

Den sjukpenninggrundande inkomsten används till exempel för att räkna ut storleken på sjukpenning, och fastställs av Försäkringskassan utifrån en beräknad årlig arbetsinkomst.

Försäkringskassan fastställer den sjukpenninggrundande inkomsten utifrån den beräknade årliga arbetsinkomsten. När en person inte längre har arbetsinkomster är huvudregeln att den sjukpenninggrundande inkomsten slutar att gälla.

SGI-skydd

Det finns situationer när den som inte arbetar får behålla sin sjukpenninggrundande inkomst. Det kallas SGI-skydd och gäller till exempel vid arbetslöshet under förutsättning att man är anmäld och aktivt söker arbete genom Arbetsförmedlingen.