Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är ersättningar för personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Om man uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa eller är över 25 år får man aktivitetsstöd. Om man inte har fyllt 25 år och heller inte uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa får man i regel utvecklingsersättning istället.

Vad gör Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen kan anvisa personer till arbetsmarknadspolitiska program. Den som deltar i ett program har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

En fast utbetalningsdag för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Från och med den 1 januari 2018 kommer den som deltar eller ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program och har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning att få sina pengar den 26:e varje månad.

Den här förändringen innebär att ansökningsperioden ska vara från den första till den sista i månaden (så kallad kalendermånad). För att den enskilde ska kunna få sina pengar den 26:e måste den skicka in sin ansökan senast den 7:e varje månad.

De som deltar i ett program innan årsskiftet kan redan nu välja kalendermånad som ansökningsperiod och få sin ersättning utbetald den 26:e, för att undvika glapp i utbetalningen efter årsskiftet. Den som redan ansöker om ersättning per kalendermånad behöver inte göra något.

Så här ändrar du ansökningsperiod

Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringskassan beräknar, beslutar och betalar ut aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

För dig som arbetsförmedlare

Här kan du läsa om Försäkringskassans information riktad till privatpersoner:

Om du är arbetssökande eller deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Här kan du logga in på Mina sidor och visa e-tjänsten för aktivitetsstöd:

Logga in på Mina sidor