Försäkring

På de här sidorna kan du bland annat läsa om sjukförsäkringen och vilka ersättningar som man kan få när man är sjukskriven. Du kan också läsa om rehabiliteringskedjan och i vilka situationer som du som handläggare kan behöva ha kontakt med Försäkringskassan.

Det finns även information om

  • etableringsersättning till nyanlända
  • aktivitetsstöd som man kan få när man deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som Arbetsförmedlingen arrangerar och
  • information om sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).