Med Försäkringskassans e-tjänst LEFI Online kan du som handläggare inhämta information om olika förmåner elektroniskt! Läs mer.

Myndigheter och samarbetspartner

På de här sidorna kan du som arbetar inom myndigheter, kommuner, a-kassor och försäkringsbolag läsa om ersättningar, bidrag och försäkringar som Försäkringskassan administrerar och som berör din verksamhet.

Information som utgår från privatkundens situation finns under fliken Privatperson.