Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Skola och förskola

Här finns information till dig som jobbar inom skola eller förskola. Du kan läsa om regler och ersättningar som på något sätt berör din verksamhet.

Här hittar du information om Försäkringskassans stöd för elever som har förlagd skolgång.

Försäkringskassans stöd för elever med förlängd skolgång

 

Barn som bor i Sverige har vanligtvis rätt till barnbidrag. Det betalas ut från och med månaden efter barnets födelse, eller senare till exempel om barnet flyttar till Sverige, och som längst till och med det kvartal då barnet fyller 16 år.

Kontakta Försäkringskassan om en elev gör avbrott i sina studier för att vistas utomlands. Detsamma gäller om eleven uteblir från skolans undervisning utan giltigt skäl. Försäkringskassan behöver informationen för att säkerställa att barnbidrag inte betalas ut felaktigt.

Kontakta Försäkringskassan via Kundcenter för partner (0771-17 90 00). Det går också bra att lämna samma uppgifter till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. Glöm inte att uppge barnets namn och personnummer, förälderns namn och personnummer, skolans namn samt dina egna kontaktuppgifter.

 

Elever som går i grundskola, grundsärskola eller i gymnasiesärskola kan få förlängt barnbidrag från Försäkringskassan från och med kvartalet efter att de har fyllt 16 år. För att kunna få det måste skolan skicka in uppgifter om eleven och hens skolgång på blanketten nedan. På samma blankett kan man anmäla att eleven har gjort ett avbrott i studierna. 

Blankett FK 2535: Uppgifter om barn över 16 år – Förlängt barnbidragpdf öppnas i nytt fönster

Kundcenter för partner (0771-17 90 00) svarar på frågor om förlängt barnbidrag.