Barnbidrag vid förlängd skolgång

Elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller i gymnasiesärskolan kan få förlängt barnbidrag från Försäkringskassan kvartalet efter de fyller 16 år.

För att kunna få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om eleven och elevens skolgång på blanketten nedan.

Blankett FK2535: Uppgifter om barn över 16 år – Förlängt barnbidrag

Om eleven gör avbrott i studierna ska skolan anmäla det till Försäkringskassan. Skolan kan anmäla avbrottet genom att använda blanketten ovan.

Kundcenter för partners svarar på frågor om förlängt banbidrag.