Ansök om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång


Elever som är 19-29 år och som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning, kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. 

Eleven kan få aktivitetsersättningen under den tid som skolgången varar även om det är kortare än ett år. Studierna som ska vara på grund- och gymnasieskolenivå kan vara i ordinarie- eller särskilda skolformer. Aktivitetsersättning kan tidigast betalas ut från och med juli det år eleven fyller 19 år.

Underlag vid ansökan

För att utreda om skolgången är förlängd behöver Försäkringskassan information från skolan om när eleven började skolan och inom vilken skolform. I vissa fall behöver eleven också bifoga medicinskt underlag, studieplan och betyg.

Särskilda skolformer

  • Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Intyg från skolan som visar att eleven är inskriven på skolan, uppgifter om när studierna påbörjas och beräknas vara avslutade

Ordinarie skolformer

  • Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Intyg från skolan som visar att eleven är inskriven på skolan, uppgifter om när studierna påbörjas och beräknas vara avslutade
  • Medicinskt underlag som visar att den förlängda skolgången beror på funktionsnedsättning. Det medicinska underlaget kan vara i form av läkarintyg, psykologutlåtande eller läkarutlåtande om hälsotillståndet.
  • Individuell studieplan som följer samma tidsperiod som intyget från skolan
  • Betyg från avslutade eller pågående studier

Om eleven byter utbildningsprogram eller skolform

Hör av dig till Försäkringskassan om en elev med aktivitetsersättning byter utbildningsprogram eller skolform. Kontakta elevens handläggare eller Kundcenter för partners och lämna följande information:

  • Inom vilken skolform studerade eleven tidigare och när påbörjades studierna?
  • Vad beror bytet av utbildningsprogram eller skolform på?
  • Hur lång studietid kvarstår för att studera de ämnen som saknas för att få grundläggande kunskaper till och med gymnasienivå.

Mer information

Ansök om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Den individuella studieplanen i gymnasieskolan