E-Samverkansprogrammet

E-samverkansprogrammet är ett samarbete mellan ett antal myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt digital samverkan. Samarbetet inleds den 1 juli 2015 och tar vid efter att E-delegationens uppdrag upphört. Programmet styrs av en styrgrupp som består av medlemmarnas generaldirektörer. Programmets kansli ligger hos Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan är medgrundare och medlem i programmet.

Programmet ska vara ett forum för att kunna träffa överenskommelser och koordinera åtaganden. Uppdragen rör primärt e-förvaltningsområdet med syfte att påskynda utvecklingen mot en digitalt mer samverkande förvaltning, men även andra frågor än de digitala kan vara av intresse för samverkan. Programmet ska fungera som en samarbetsform för deltagande myndigheter och SKL i deras utvecklingsarbete och även som ett direkt stöd inom digital samverkan och i rättsliga frågor.
 

Vad

eSam driver på och är en motor för digital samverkan.

Varför

Vi ser stor nytta med att samarbeta över organisationsgränserna och vi tror på att resultatet blir bättre när vi arbetar tillsammans.

Hur

eSam skapar mötesplatser, sprider kunskap och skapar möjligheter för digital samverkan.

Syfte

eSam målsättning är att bidra till följande effekter:

Bild eSam

Videopresentation av eSam

Katrin Westling Palm Generaldirektör på Pensionsmyndigheten och ordförande i eSamverkansprogrammet (eSam) beskriver programmets inriktning och verksamhet i följande video

Presentation av e-Sam

Vägledningar

eSams webbplats

www.esamverka.se

E-Samverkansprogrammet