Projektet ”En enklare vardag”

En enklare vardag

Vi ändrar vårt arbetssätt för att det ska bli enklare, tryggare och mer förutsägbart för personer med funktionsnedsättning, eller är förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Vi kallar vårt utvecklingsarbete En enklare vardag.

Målet är att minska krånglet för personer som har kontakter med Försäkringskassan och att öka deltagandet i arbetslivet och i övriga samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. För att lyckas med det har vi tagit fram sex löften för att genomföra våra förändringar. Förändringar som ska vara klara eller påbörjade under år 2015.


1. En kontaktperson hos Försäkringskassan

De som har störst behov av stöd ska erbjudas en kontaktperson med ansvar för att samordna alla kontakter med Försäkringskassan. Vi vet att många som har en ersättning på grund av sin funktionsnedsättning ofta har flera andra ersättningar och många kontakter med Försäkringskassan. Nu fokuserar vi på att underlätta dessa individers livssituation och vardag.

       Avbockat!Nu erbjuder vi En kontaktperson på alla kontor i hela landet.
 

2. Stöd till föräldrar som har barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning

Föräldrar som har ett svårt sjukt barn eller ett barn med en funktionsnedsättning kan få stöd av oss på det sjukhus eller den habilitering som de har kontakt med. Vi vet att dessa familjer ofta har en komplex livssituation med många myndighetskontakter. Möjligheten att kunna ge stöd redan på sjukhuset eller habiliteringen pågår redan på vissa ställen, det ska nu utökas till att bli tillgängligt i hela landet.

Så här långt har vi kommit
Försäkringskassan har överenskommelse om att möta upp föräldrar till svårt sjuka barn eller barn med funktionsnedsättning på barnkliniker eller habiliteringar på följande platser:

Blekinge län
Karlskrona, Habiliteringen

Gotland
Habilitering och Barn- och ungdomskliniken i Visby

Region Jönköpings län
Jönköping,
Eksjö, Habiliteringscentrum
Vetlanda, Habiliteringscentrum
Värnamo, Habiliteringscentrum

Region Kronoberg
Växjö, Barn- och ungdomshabiliteringen
Ljungby, Barn- och ungdomshabiliteringen

Region Skåne
Helsingborgs lasarett
Lund, Barn och ungdomshabilitering
Malmö, Barn- och ungdomshabiliteringen
Ängelholms sjukhus

Stockholms landsting
Astrid Lindgrens sjukhus
Huddinge sjukhus

Södermanlands län
Habiliteringen Nyköpings lasarett
Habiliteringen Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
Habiliteringen Mälarsjukhuset i Eskilstuna
Barn och Ungdomskliniken Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Uppsala län
Habiliteringen Kungsgärdets center i Uppsala

Västmanlands län
Habiliteringen och barnkliniken Västmanlands sjukhus i Västerås

Västerbotten
Umeå Habiliteringscentrum Umeå
Lycksele Habiliteringscentrum Lycksele

Västra Götalandsregionen
Habiliteringen Söder i Borås
Drottning Silvias sjukhus
Skövde sjukhus

Östergötlands län
Barnkliniken Linköpings Universitetssjukhus
Habiliteringen i Linköping
Habiliteringen Motala lasarett
Habiliteringen i Norrköping

3. Förenklade och samordnade uppföljningar 

 Uppföljningarna av stödet från Försäkringskassan ska samordnas och bli enklare. Lagen kräver att vi följer upp ersättningar som vi beviljat med jämna mellanrum. Det kan ibland bli ganska många uppföljningar och upplevas som att ständigt vara granskad. För att göra vardagen mer förutsägbar och tryggare för den som har en funktionsnedsättning samordnar och förenklar vi nu dessa uppföljningar.

4. Kortare väntetider på beslut

I dag kan väntetiden för att få ett besked om en ersättning vara upp till 90 dagar oavsett hur mycket eller lite utredning som krävs för beslutet. Nu ändrar vi arbetssätt för att kunna ge beslut snabbare inom vårdbidrag, handikappersättning och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Först ut är vårdbidraget.

5. En egen plan för framtiden för elever som går på gymnasiet

Unga som går på gymnasiet och har förlängd skolgång ska erbjudas en egen framtidsplan inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. Dessa ungdomar har ofta en otydlig bild av vilka vägar som finns. Det innebär en risk för att de hamnar i passivitet, utan vare sig studier eller arbete. Tillsammans med ungdomarna och andra aktörer vill vi skapa förutsättningar för en tryggare framtid efter gymnasiet.

6. Enklare digital kontakt med Försäkringskassan

Digitala tjänster är allt mer en självklarhet för att kunna klara sin vardag, det gäller inte minst i myndighetskontakter. Vi tar nu fram digitala tjänster som gör det enklare för den som har sökt, eller har en ersättning, att följa sitt ärende, se kommande händelser och att få aviseringar via sms och e-post.

Så här långt har vi kommit
Försäkringskassan ska utveckla webbaserade stöd för att det ska vara enkelt att ha kontakt med oss.

Guiden för dig med funktionsnedsättning 
Svara på några frågor om dig och din situation och få en guide till den information på webbplatsen som gäller för just dig.
Du kan också göra en guide för ditt barn eller en närstående med funktionsnedsättning.

Läs mer här om En enklare vardag

Debattartikel i Dagens Samhälle (öppnar ett nytt fönster)

En enklare vardag, folder (pdf 572 kB, öppnar nytt fönster)

Följande organisationer har vi arbetat med i vårt utvecklingsarbete

Arbetsgivarföreningen KFO
DHR
Handikappförbunden Autism- och Aspergerförbundet
Handikappförbunden FUB
Handikappförbunden – Sällsynta diagnoser STIL – Personlig assistans och politisk påverkan
Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
Nationella funktionen – Sällsynta diagnoser
Neuroförbundet
Personskadeförbundet RTP
RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar

Fakta funktionsnedsättning

Totalt har närmare 145 500 personer förmåner eller ersättningar från Försäkringskassan som är kopplade till funktionsnedsättningar. De kan själva ha en funktionsnedsättning eller så är de exempelvis vårdnadshavare till ett barn som har en funktionsnedsättning.

Exempel på förmåner och ersättningar från Försäkringskassan

aktivitetsersättning
arbetshjälpmedel
assistansersättning
bilstöd
bostadstillägg
handikappersättning
sjukersättning
vårdbidrag