Antikrångelkatalogen

Förslag från Försäkringskassan ska minska krånglet

Försäkringskassan lämnar varje år en så kallad ”Antikrångelkatalog” till regeringen med förslag på ändringar som ska göra det enklare för den enskilde.

I år omfattar katalogen sex förslag, som bland annat fokuserar på att förenkla för de som söker vård utomlands och på att minska återkraven för nyanlända.

  • 2015 års ”antikrångelkatalog” från Försäkringskassan är den sjätte i ordningen och omfattar sex förslag, som nu riksdag och regering ska ta ställning till;
  • Att förfarandet vid inhämtande av yttranden från landstingen inom området internationell vård förenklas.
  • Att beräkningen av livränteunderlag ändras så att semesterersättning och semesterlön beräknas enligt en schablon.
  • Att Försäkringskassan får möjlighet att bevilja tillfällig föräldrapenning från samma dag som ett barn avlider och inte behöver vänta till dagen efter.
  • Att Försäkringskassan får möjlighet att fatta intermistiska beslut inom förmånerna bostadsersättning och etableringstillägg till nyanlända.
  • Att Försäkringskassan får möjlighet att fatta retroaktiva beslut för nyanlända som söker bostadsersättning och etableringstillägg.
  • Att kravet på sjukanmälan vid aktivitetsstöd tas bort.

Antikrångelkatalogen för 2015 (pdf 761 kB, öppnar nytt fönster)

Rapporter

Första antikrångelkatalogen

Svar på regeringsuppdrag om förenklingsarbete - 120412 (pdf 1 405 kB, öppnar nytt fönster)

Andra antikrångelkatalogen

Fler förslag för minskat krångel - 121112 (pdf 415 kB, öppnar nytt fönster)

Tredje antikrångelkatalogen

Fler förslag för minskat krångel - 130614 (pdf 167 kB, öppnar nytt fönster)

Fjärde antikrångelkatalogen

Fler förslag för minskat krångel - 131213 (pdf 31 kB, öppnar nytt fönster)

Femte antikrångelkatalogen

Fler förslag för minskat krångel - 141211 (pdf 487 kB, öppnar nytt fönster)

Sjätte antikrångelkatalogen

Antikrångelkatalogen för 2015 (pdf 761 kB, öppnar nytt fönster)