Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassan samarbetar bland annat med Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner i frågor med anknytning till arbetsintegrerande sociala företag, rehabilitering och sysselsättning.

Samarbetet har sitt ursprung i ett tidigare regeringsuppdrag om att öka kunskapen om de sociala företagens potential när det gäller rehabilitering och sysselsättning.

Nya vägar till rehabilitering och sysselsättning och en vidgad arbetsmarknad

Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Ett flertal av företagen är specialiserade på arbetslivsinriktad rehabilitering och har speciella möjligheter att skräddarsy arbetsuppgifter utifrån särskilda behov.

Socialt företagande (Tillväxtverket.se)