Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Samordnad och säker statlig IT-drift

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda samordnad och säker IT-drift för vissa myndigheter. Det övergripande syftet är att pröva och utvärdera former för samordnad och säker IT-drift för lämpliga myndigheter.

Samordnad och säker statlig IT-drift

För en effektivare och säkrare digitalisering av statsförvaltningen behövs ökad tillgång till säkra funktioner och ökad kompetens avseende IT-drift i offentlig sektor.

Regeringen bedömer att Försäkringskassan har den nödvändiga kapaciteten, kompetensen och erfarenheten inom området för att klara av att inom en relativt kort tid bygga upp nödvändiga förmågor.

Vi erbjuder allt från ett helhetsåtagande kring IT-drift, för myndigheter som har små resurser för IT-drift, till enstaka IT-tjänster, för myndigheter som sköter det mesta av sin IT-drift i egen regi.

Uppdraget sträckte sig ursprungligen t.o.m. 2020 men förlängdes i september 2019 till att sträcka sig till och med den 31 december 2022

Myndigheter som vill veta mer om vad vi kan erbjuda kontaktar Helena Hörnfeldt

E-post: helena.hornfeldt@forsakringskassan.se
Telefon: 010-114 77 02.