Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Lika rättigheter

Försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en webbplats med syfte att sprida kunskaper och erfarenheter från myndighetens arbete med mänskliga rättigheter.

Likarattigheter.se består av ett antal spelfilmer som visar möten mellan myndigheter och personer i olika situationer som kan uppstå. Filmerna ska hjälpa oss som arbetar i statliga myndigheter att reflektera över rättighetsfrågor ur flera perspektiv. Till varje situationsfilm finns diskussionsfrågor och filmklipp där specialister uttalar sig. Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden.

Filmer, fördjupningsmaterial samt diskussionsfrågor finns tillgängliga på likarättigheter.

Lika rättigheter (likarattigheter.se)

Bakgrund

  • Den statliga värdegrunden är en sammansättning av de viktigaste reglerna som gäller för alla som arbetar i staten. Värdegrunden har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.
  • Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att sprida myndighetens kunskaper och erfarenheter av att arbeta med mänskliga rättigheter (Ku2017/02188/DISK).