Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Funktionshinderråd

Funktionshindersrådet är Försäkringskassans forum för nationell samverkan med intresse- och brukarorganisationer inom funktionshinderområdet. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Att samverka och byta information är en viktig del i vårt arbete att bidra till ett samhälle där alla kan delta jämlikt, oavsett funktionsförmåga. Att ha en diskussionspartner med direkt insikt i hur det är att leva med funktionsnedsättning hjälper oss att få en aktuell bild av utmaningarna. Genom att dela erfarenheter från varandras perspektiv, utgångspunkter och förutsättningar skapar vi grunden för bättre beslut och en förtroendefull relation mellan olika parter.

Organisation

Rådet leds av Mikael Westberg, rättschef på Försäkringskassan. Rådet fattar inga beslut i verksamhetsfrågor.

Medlemmar i december 2020

 • Funktionsrätt Sverige
 • Personskadeförbundet
 • Diabetesförbundet
 • Reumatikerförbundet
 • Psoriasisförbundet
 • Riksförbundet för social och mental hälsa
 • Attention
 • Riksförbundet FUB
  ­ för personer med intellektuell funktionsnedsättning
  ­ för personer med utvecklingsstörning.