Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Finansiell samordning

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Parterna bedriver rehabiliteringsinsatser i syfte att deltagarna ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Parterna genomför också aktiviteter som syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och för att öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering.

Information om finansiell samordning genom samordningsförbund.
finsam.se

Uppföljning av samverkan

SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Information om uppföljning genom SUS
susam.se