Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

eSamverkansprogrammet, eSam

eSamverkansprogrammet är ett samarbete mellan ett antal myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för fortsatt digital samverkan.

Samarbetet inleds den 1 juli 2015 och tar vid efter att E-delegationens uppdrag hade upphört. Programmet styrs av en styrgrupp som består av medlemmarnas generaldirektörer. Programmets kansli ligger hos Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan är medgrundare och medlem i programmet.

Programmet är ett forum för att kunna träffa överenskommelser och koordinera åtaganden. Uppdragen rör primärt e-förvaltningsområdet med syfte att påskynda utvecklingen mot en digitalt mer samverkande förvaltning, men även andra frågor än de digitala kan vara av intresse för samverkan. Programmet ska fungera som en samarbetsform för deltagande myndigheter och SKR i deras utvecklingsarbete och även som ett direkt stöd inom digital samverkan och i rättsliga frågor.

Vad är eSamverkansprogrammet (eSam)?

eSam driver på och är en motor för digital samverkan.

eSam (www.esamverka.se)

Varför eSam?

Vi ser stor nytta med att samarbeta över organisationsgränserna och vi tror på att resultatet blir bättre när vi arbetar tillsammans.

Hur fungerar eSam?

eSam skapar mötesplatser, sprider kunskap och skapar möjligheter för digital samverkan.

Vägledningar (www.esamverka.se)