Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Försäkringskassan föreslås själv utreda bidragsbrott

8 maj 2017

Inrätta en ny enhet för utredning av bidragsbrott hos Försäkringskassan. Det är ett av förslagen i slutbetänkandet från utredningen om Kvalificerad välfärdsbrottslighet som lämnades till regeringen den 5 maj.

Regeringens utredare, Lars-Erik Lövdén, anser att förutsättningarna för myndigheterna att bekämpa välfärdsbrottsligheten i dag är otillräckliga, att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar, och att myndigheterna inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta.

Några av förslagen:

  • En ny enhet för utredning av bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan och mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
  • Regeringen bör utreda frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.
  • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får utökade möjligheter att inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
  • Straffet för grovt bidragsbrott skärps till max sex år och bidragsbrottslagen utvidgas till att också omfatta utbetalningar till bl.a. juridiska personer.

Betänkandet kommer nu gå ut på remiss.

Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (regeringen.se)pdf öppnas i nytt fönster

Tillbaka till nyhetsarkivet