Sjukersättning

Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 19 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Sjukersättning

Prova att arbeta eller studera med vilande ersättning

När man har haft sjukersättning i minst ett år kan man pröva att studera eller arbeta och ändå ha kvar rätten till ersättningen, men den betalas inte ut.  Det kallas för vilande ersättning. Om man inte klarar att arbeta eller studera får man tillbaka sin ersättning. Man måste ansöka om vilande ersättning innan man börjar arbeta eller studera. Ersättningen kan vara vilande i högst 24 månader.

Pröva att studera eller jobba när du har aktivitetsersättning eller sjukersättning

Steglös avräkning

Den som har fått beslut om sjukersättning före den 1 juli 2008 kan arbeta, studera eller arbeta ideellt och ändå ha kvar sin rätt till ersättning. Man måste ansöka om detta innan man börjar arbeta.

Det är inkomstens storlek som avgör om och i så fall hur mycket sjukersättningen ska minskas men det finns ett fribelopp. Det innebär att man får ha en viss inkomst innan sjukersättningen minskas. Det finns en beräkningsmodell för minskningen och den kallas ”steglös avräkning”.

Bostadstillägg

Den som har sjukersättning kan också ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Fördjupad information

Aktivitetsersättning och sjukersättning