Aktivitetsersättning

 

Aktivitetsersättning är en ersättning för den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Unga personer som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar.

Aktivitetsersättning för den som har förlängd skolgång

Den som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom kan få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar även om det är kortare tid än ett år.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Rehabilitering Min plan

Den som har aktivitetsersättning och behöver samordning av rehabiliteringsåtgärder ska göra en plan för rehabilitering tillsammans med sin personliga handläggare på Försäkringskassan. Rehabiliteringsåtgärder kan vara medicinska, sociala eller arbetslivsinriktade. Planen kallas Min plan. I den skriver man vad personen ska göra, när det ska göras och vem som ansvarar för åtgärden. Det ska också framgå hur och när åtgärden ska följas upp. Planen görs när personen har fått ett beslut om aktivitetsersättning och kan revideras vid behov.

I Min plan kan Arbetsförmedlingen vara en aktör som gör det möjligt för personen att få eller återfå sin arbetsförmåga. En arbetsgivare som har en anställd med aktivitetsersättning ska planera för att personen ska återgå i arbete hos arbetsgivaren när ersättningsperioden tar slut.

De som har aktivitetsersättning och har en arbetslivsinriktad rehabilitering pågående kan ansöka om särskilt bidrag för till exempel resekostnader. Ansökan görs digitalt med bank-id eller på blankett 6639.

Aktiviteter i Min plan

Försäkringskassan ansvarar för att erbjuda personer med aktivitetsersättning att delta i aktiviteter. Tanken är att de ska stimulera personens utveckling och påverka sjukdomen eller funktionsnedsättningen på ett positivt sätt. Aktiviteterna ska också bidra till att öka förutsättningarna för att personens arbetsförmåga ska bli bättre. De kan också syfta till att behålla en persons nuvarande funktionsförmåga. Aktiviteterna planeras precis som rehabiliteringsåtgärderna i Min plan och Försäkringskassan samordnar dem tillsammans med den som har aktivitetsersättning.

Aktiviteter som en person med aktivitetsersättning kan delta i är till exempel

  • vissa kurser
  • föreningsverksamhet
  • idrottsaktiviteter
  • medicinsk habilitering
  • aktiviteter där personen lär sig mer om sin sjukdom eller funktionsnedsättning
  • praktik.

Den som har aktiviteter i Min plan kan ansöka om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter. Det måste man göra innan aktiviteten påbörjats.  Ansökan görs digitalt med bank-id eller på blankett 5030.

Pröva att arbeta eller studera med aktivitetsersättning

När man har haft aktivitetsersättning i minst ett år kan man få pröva att studera i högst sex månader med bibehållen ersättning. Det kallas för prövotid för studier. Man måste ansöka om prövotid innan studierna börjar. Om studierna går bra kan man sedan ansöka om vilande aktivitetsersättning för studier.

Pröva att arbeta eller studera med vilande ersättning

När man har haft aktivitetsersättning i minst ett år kan man pröva att studera eller arbeta och ändå ha kvar rätten till ersättningen, men den betalas inte ut. Det kallas för vilande ersättning. Om man inte klarar att arbeta eller studera får man tillbaka sin ersättning.

Pröva att studera eller jobba när du har aktivitetsersättning eller sjukersättning

Bostadstillägg

Den som har aktivitetsersättning kan också ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Fördjupad information

Aktivitetsersättning och sjukersättning