Information om Försäkringskassan till nyanlända

Vi vet att flera olika aktörer får frågor om förmåner inom socialförsäkringen som nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsinsats kan ha rätt till. Dessa frågor är inte alltid lätta att besvara. Därför har vi tagit fram övergripande presentationer som kan hjälpa att ge information om Försäkringskassan. Det är viktigt att känna till sina rättigheter och skyldigheter för att snabbt och smidigt komma in i samhället.

Vi har inte möjlighet att delta i fysiska informationsmöten i samband med samhällsorienteringen. Däremot tror vi att ni som dagligen möter nyanlända får frågor om Försäkringskassan och behöver en samlad övergripande information.

Vår tanke är att presentationen ska användas av samhällsinformatörer/kommunikatörer i samhällsorienteringen, dels inom kommunen, dels av privata aktörer. Den kan även användas av lärare inom SFI eller andra som möter nyanlända.

Materialet är en animerad Power Point med tillhörande talarmanus. I talarmanuset finns markeringen ”Klicka” för att animeringen ska följa manus.

Presentationen är uppdelad i 8 fristående avsnitt för att kunna anpassas efter olika gruppers situationer.

Presentationer till nyanlända

Om socialförsäkringen (2016-05-24) (1 460 kB)
(Börja gärna med det här avsnittet som ger en grundkunskap om vår sociala trygghet.)

Förmåner till nyanlända (2016-05-24) (2 640 kB)

Föräldraförmåner (2017-09-06) (3 MB)

Bostadsförmån till barnfamiljer (2016-05-24) (1 510 kB)

Bostadsförmåner till unga, utan barn, som fyllt 18 men inte 29 år (2016-05-24) 
(2 010 kB)

Sjukförmåner (2017-06-15) (2 MB)

Förmåner vid funktionsnedsättning (2016-05-24) (3 540 kB)

Tandvårdsförmåner (2018-05-14) (990 kB)

Så undviker du återkrav (2017-08-23)

För att du ska ha den senaste versionen ber vi dig hämta materialet på nytt inför varje informationstillfälle.

Filmer om socialförsäkringen på olika språk

Arabiska

Somaliska

Dari

Tigrinja

Engelska

Svenska

Översatt information

För att nyanlända lättare ska förstå sina rättigheter och skyldigheter har vi översatt information om etableringsförmåner till arabiska, somaliska, tigrinja och dari.

Nyanländ i Sverige

All försäkringsinformation på vår webbplats finns också på engelska.

Frågor och synpunkter

Har du frågor om försäkringen kan du ringa Kundcenter för Partner på 0771-17 9000.