Barnbidrag och flerbarnstillägg

Den här informationen om barnbidrag riktar sig till dig som arbetar inom kommunen.

Barn som bor i Sverige har vanligtvis rätt till barnbidrag. Det betalas ut från och med månaden efter barnets födelse eller senare, till exempel om barnet flyttar till Sverige. Barnbidraget är skattefritt och betalas ut till och med det kvartal när barnet fyller 16 år.

Barn i familjehem

Om socialnämnden har placerat ett barn i familjehem så får Försäkringskassan betala ut barnbidrag till familjehemsföräldern eller familjehemsföräldrarna. En förutsättning är att kommunen har lämnat en begäran om ändrad utbetalning av barnbidrag till Försäkringskassan. Barnbidraget kan betalas ut till familjehemsföräldern eller familjehemsföräldrarna från och med månaden efter den månad som begäran har kommit in till Försäkringskassan.

Barn i hem för vård eller boende eller i stödboende

Om socialnämnden har placerat ett barn i hem för vård eller boende eller i stödboende kan Försäkringskassan betala ut barnbidrag till kommunen. En förutsättning är att kommunen har lämnat en begäran om ändrad utbetalning av barnbidrag till Försäkringskassan. Barnbidraget kan betalas ut till kommunen från och med början av den månad som barnet vårdas i hem för vård eller boende, eller i stödboende.

Barn som kommer ensamma till Sverige

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och som söker uppehållstillstånd blir tilldelade en god man. Det finns inget lagstöd för att betala ut barnbidrag till den gode mannen. Om barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken. Vårdnadshavaren kan få barnbidrag från och med månaden efter det att denne fick vårdnaden om barnet. Barnet måste då ha ett giltigt uppehållstillstånd och anses som bosatt i Sverige.

Om socialnämnden har placerat ett barn som kommit ensam till Sverige i familjehem får Försäkringskassan betala ut barnbidrag till familjehemsföräldern eller familjehemsföräldrarna. En förutsättning är att kommunen har lämnat en begäran om utbetalning av barnbidrag till Försäkringskassan. Barnbidraget kan betalas ut till familjehemmet från och med månaden efter den månad begäran har kommit in till Försäkringskassan. Barnet måste ha ett giltigt uppehållstillstånd och anses som bosatt i Sverige.

Om socialnämnden har placerat ett barn som kommit ensam till Sverige i hem för vård eller boende eller i stödboende får Försäkringskassan betala ut barnbidrag till kommunen förutsatt att barnet har en särskilt förordnad vårdnadshavare. En annan förutsättning är att kommunen har lämnat en begäran om utbetalning av barnbidrag till Försäkringskassan. Barnbidraget kan betalas ut till kommunen från och med början av den månad som barnet vårdas i hem för vård eller boende, eller i stödboende.

Flerbarnstillägg

Utöver barnbidraget betalas ett flerbarnstillägg ut automatiskt till den som får barnbidrag för minst två barn. Föräldrar kan också få flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år fram till och med juni det år barnet fyller 20 år. Du kan läsa mer i faktabladet nedan. Flerbarnstillägg kan aldrig betalas ut till en familjehemsförälder.

Fördjupad information

Barnbidrag och flerbarnstillägg (pdf 180 kB, öppnar nytt fönster)