Bilstöd

Bilstöd är bidrag till den som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta sig eller att åka med allmänna kommunikationer. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter personens behov.

Bilstöd för vuxna

Bilstöd för barn