Bilstöd

Vad är bilstöd?

 

Bilstödet består av fyra olika bidrag. En person kan få bidrag för att

  • köpa bil – grundbidrag och anskaffningsbidrag
  • ändra en bil – anpassningsbidrag
  • ta körkort – bidrag till körkortsutbildning.

Vem har rätt till bilstöd?

 

En person kan få bilstöd om han eller hon

  • har en bestående funktionsnedsättning
  • har ett barn med bestående funktionsnedsättning
  • tillhör någon av bilstödets fem bidragsgrupper
  • bor i Sverige och inte arbetar i något annat land.

 

En funktionsnedsättning räknas som bestående om det är troligt att den finns kvar i minst nio år framåt. Information om vilka de fem bidragsgrupperna är hittar du i den fördjupade informationen Bilstöd längre ner på sidan.

För att ha rätt till bilstöd måste man ha återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer, till exempel med att gå av och på bussar och tåg. Svårigheterna kan bero på olika saker. Det kan vara smärtor, andningssvårigheter, minskad rörelseförmåga, dålig balans och magproblem.

Men en viss funktionsnedsättning eller en viss diagnos ger inte automatiskt rätt till bilstöd. En till synes likvärdig funktionsnedsättning kan ge en person stora förflyttningssvårigheter, medan en annan person klarar sig bra på egen hand trots sin funktionsnedsättning.

Hur gör man för att få bilstöd?

 

För att få bilstöd måste man komma in med en ansökan till Försäkringskassan. Ansökningsblanketter finns här på webbplatsen. Den som behöver hjälp med att fylla i ansökan kan kontakta vårt Kundcenter 0771-524 524. När ansökan kommit till Försäkringskassan skickas ett brev om att Försäkringskassan tagit emot ansökan till den som har sökt bilstöd.

Den som ansöker om bilstöd ska skicka med ett utlåtande från sin läkare. I utlåtandet ska läkaren beskriva den sökande eller den sökandes barns funktionsnedsättning och vad den ger för förflyttningssvårigheter. Läkaren ska även bedöma om funktionsnedsättningen kommer att bestå under åtminstone nio år. Om personen som söker bilstöd ska köra bilen själv ska utlåtandet innehålla uppgift om att han eller hon har medicinska förutsättningar för att köra bil.

Försäkringskassan gör en utredning

 

För att avgöra om en person har rätt till bilstöd och i så fall hur mycket, utreder Försäkringskassan personens ärende. Utredningen bygger på vad som står i ansökan, läkarutlåtandet och de eventuella andra underlag som har skickats in eller som redan finns hos Försäkringskassan. Vanligen tar handläggaren kontakt med den som har sökt bilstöd så att de tillsammans kan prata om de svårigheter och behov som finns. Så snart beslutet är klart skickas det hem till den som har sökt bilstöd.

Pengarna kan ta slut

Riksdagen beslutar om en viss summa pengar varje år som ska användas för att betala ut bilstöd. Ibland händer det att pengarna tar slut före årsskiftet. Tar pengarna slut kan inte Försäkringskassan betala ut ersättning förrän det kommer nya pengar till bilstöd.

Den som får bilstöd väljer själv till vem pengarna ska betalas

 

Försäkringskassan behöver en skriftlig begäran om till vilket konto utbetalningen ska göras. Bilstödet är personligt, även om den som får bilstöd väljer att pengarna ska gå direkt till bilförsäljaren eller anpassningsföretaget. Det är den som får bilstöd som köper bilen även om han eller hon har fått pengarna från Försäkringskassan.

Blanketter

5014 Ansökan om bilstöd (pdf 64 kB, öppnar nytt fönster)

5017 Ansökan om anskaffningsbidrag - bilstöd (pdf 82 kB, öppnar nytt fönster)

5067 Ansökan om bidrag för reparation av en anpassning - bilstöd (pdf 60 kB, öppnar nytt fönster)