Assistansersättning

Vad är assistansersättning?

Assistansersättning är ersättning från Försäkringskassan till en person som har en svår funktionsnedsättning för att täcka hans eller hennes kostnader för personlig assistans. Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Försäkringskassan ansvarar för den statliga assistansersättningen, läs mer via länken vårt uppdrag inom assistansersättning.

Vårt uppdrag inom assistansersättning

Anmälan till Försäkringskassan

Kommunen kan anmäla till Försäkringskassan att en person behöver assistansersättning. Då behöver han eller hon inte göra någon ansökan, utan Försäkringskassan kontaktar personen i fråga för att samråda om vilken hjälp han eller hon behöver.

Kommunen kan begära pengar av Försäkringskassan för retroaktiv tid om:

  • kommunen har beviljat personen biträde av personlig assistent
  • kommunen har anmält till Försäkringskassan att personen kan ha rätt till assistansersättning
  • kommunen har utfört assistans i egen regi eller på uppdrag i väntan på att Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning för personen.

Du som ska begära ersättning ska använda blankett Begäran från kommunen 3032. Fyll i och skicka in blanketten till Försäkringskassan senast i samband med att kommunen får meddelande från Försäkringskassan med kopia på personens beslut om assistansersättning.

3032 Begäran från kommunen om ersättning för utförd personlig assistans

När personen som har rätt till assistansersättning har upprättat ett avtal om utförande av assistans har kommunen inte rätt till ersättning för sådan tid.

Kommuner som anordnare av assistans

Aktuell information om vad som gäller för kommuner som anordnar assistans finns på Försäkringskassans sidor för assistansanordnare

Kommunal assistansanordnare

Blanketter

3032 Begäran från kommunen om ersättning för utförd personlig assistans3064 Anmälan från kommun — Beviljade insatser för en som har ansökt om eller har personlig assistans3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter3078 Anmälan från kommunen - Behov av personlig assistans