Assistansersättning

Vad är assistansersättning?

Assistansersättning är ersättning från Försäkringskassan till en person som har en svår funktionsnedsättning för att täcka hans eller hennes kostnader för personlig assistans. Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Assistansersättning för vuxna

Assistansersättning för barn

Anmälan till Försäkringskassan

Kommunen kan anmäla till Försäkringskassan att en person behöver assistansersättning. Då behöver han eller hon inte göra någon ansökan, utan Försäkringskassan kontaktar personen i fråga för att samråda om vilken hjälp han eller hon behöver.

Kommuner som anordnare av assistans

Aktuell information om vad som gäller för kommuner som anordnar assistans finns på Försäkringskassans sidor för assistansanordnare

Assistansanordnare

Blanketter

3032 Begäran från kommunen om ersättning för utförd personlig assistans3064 Anmälan från kommun — Beviljade insatser för en som har ansökt om eller har personlig assistans3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter3078 Anmälan från kommunen - Behov av personlig assistans