Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Ny i Sverige

Information för dig inom kommunen som har kontakt med de som är nya i Sverige.

Det kan vara bra att veta att

  • en person som är nyanländ till Sverige kan få etableringsersättning 
  • en person som har etableringsersättning kan få etableringstillägg eller bostadsersättning
  • en person som har barn som bor hemma kan ha rätt till etableringstillägg. Hur mycket som betalas ut beror på antalet barn och deras ålder
  • en person som bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning.

Försäkringskassan har information på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja om vilka ersättningar man kan ha rätt till när man har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

När det gäller ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program kan Försäkringskassan inte betala ut kompensation för försörjningsstöd som har blivit utbetalat under samma period som aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. En deltagare kan dock genom att skriva en fullmakt godkänna att ersättningen betalas till socialnämnden.