Pågående projekt

Försäkringskassan medverkar i dagsläget i ett 50-tal ESF-projekt och är projektägare till ett PO2-projekt i Småland och öarna som startade 1 februari 2017 med planerings- och analysfas och som pågår till 31 januari 2020.

Projektet som Försäkringskassan är ägare till heter 4-ESS och sker tillsammans med tre kommuner, Hälso- och sjukvården och Arbetsmiljöverket där fokus är att arbeta med metodutveckling för att sänka sjukfrånvaron hos de anställda vid de tre kommunerna. Se projektets hemsida för mer information:

4-ESS

I bildspelet nedan finns information om Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt.

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt, programperiod 2014-2020

Om du vill veta mer om projekten, kontakta Försäkringskassans nationella ESF-kansli. Kontaktuppgifter till det nationella ESF-kansliet hittar du under ”Försäkringskassan och ESF” i vänstermenyn.

Länken nedan går till ESF-rådets Projektbank 2014-2020 där de Socialfondsprojekt som har blivit beviljade stöd hittills finns samlade. Projekten har två sorteringar, per region eller per programområde.

Projektbanken 2014-2020

EU-flagga socialfonden