Pågående projekt

Försäkringskassan har den här programperioden medverkat i 76 projekt av de totalt ca 400 projekten. Den 28 februari 2018 pågick ca 350 projekt varav Försäkringskassan medverkar i ca 60 projekt och är ägare till ett PO2-projekt i Småland och öarna.

Projektet som Försäkringskassan är ägare till heter 4-ESS och pågår mellan 1 februari 2017 och 31 januari 2020. Arbetet i 4-ESS sker tillsammans med tre kommuner, Hälso- och sjukvården och Arbetsmiljöverket där fokus är att arbeta med metodutveckling för att sänka sjukfrånvaron hos de anställda vid de tre kommunerna. Se projektets hemsida för mer information:

4-ESS (4-ess.se)

Här finns information om Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt. 

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt, programperiod 2014-2020

Om du vill veta mer om projekten, kontakta Försäkringskassans nationella ESF-kansli. Kontaktuppgifter till det nationella ESF-kansliet hittar du under ”Försäkringskassan och ESF” i menyn.

I ESF-rådets Projektbank 2014-2020 finns de Socialfondsprojekt som har blivit beviljade stöd hittills samlade. Projekten har två sorteringar, per region eller per programområde.

Projektbanken 2014-2020

EU-flagga socialfonden