Testmiljö SSBTEK

Aktuellt Majrelease 2017

Arbetsförmedlingen:
Testvärden finns för samtliga testpersoner. Datumen är dynamiska, beroende på sökperioden.

CSN:
Följande testpersoner har studiestartsstöd:

Basinfo (personnr.)
Förnamn

Efternamn

Studiestöd
       
Utbetalningar


CSNnr

198209222390

Lukas Joakim

Olofsson


SSSTÖD- Studiestartsstöd i Sverige
v201734-201750
v201802-201821

               
201734-201750 PLANERAD
201802-201821
PLANERADBidrag
Tillägsbidrag

67784058

198301032390

Johan Mikael

Eriksson

SSSTÖD
Studiestartsstöd i Sverige
v201734-201750
v201802-201822
       
201734-201750 UTBETALD
201802-201822 PLANERAD


Bidrag
Tilläggsbidrag
67784066

198405112395Björn MatsAnderssonSSSTÖD
Studiestartsstöd i Sverige
v201734-201750
201734-201750 UTBETALD


Bidrag67784074
VEM kan använda testmiljön?

Testmiljön för SSBTEK vänder sig till systemutvecklare för att Testa och utveckla integrationer mot tjänsten. För slutanvändare hänvisas till:
Användarstöd

VARFÖR en testmiljö SSBTEK?

Syftet med testmiljön är att skapa ett bättre stöd för anslutning till tjänsten SSBTEK samt stöd vid förändringar av SSBTEK alternativt integrationer mot tjänsten.

Genom testmiljön ges möjlighet att:

  • Få bättre bild av vad tjänsten SSBTEK innehåller och hur den fungerar
  • Möjlighet till tester (kommunikationstester, integrationstester)

VAD innehåller testmiljön SSBTEK och HUR fungerar den?

Testmiljön innehåller de versioner som produktionsmiljön av tjänsten SSBTEK stödjer,
dvs senaste version samt föregående version. Kommande version kommer finnas i testmiljön i tid innan den nya versionen driftsätts i produktionsmiljön.

Testdata finns för följande testpersoner:

• 192709156802
• 193703219216
• 194207016835
• 196103213499
• 197604219423
• 197703082383
• 197805169302
• 198209222390
• 198301032390
• 198405112395
• 198406012388
• 198406132384
• 198602232384
• 199111022381
• 199401135679
• 199601062384
• 199710302390
• 200001662386

Då syftet med testmiljön är att underlätta och ge ett stöd vid anslutning av SSBTEK så fungerar testmiljön på samma sätt som den skarpa versionen förutom att testmiljön bara levererar på ett antal specifika personnummer samt alltid levererar samma data. Anropet och svaret görs enligt gällande schema för SSBTEK. Adressen till testmiljön erhålls när organisationen är ansluten till testmiljön. Testmiljön får användas för att utföra funktionella tester. Den är inte skapad för att utföra prestanda och lasttester.

HUR kan jag använda testmiljön SSBTEK?

För att använda tjänsten Testmiljö SSBTEK behöver man ansluta sig separat till denna testtjänst. Detta görs genom att fylla i kontaktformuläret och skicka in till Försäkringskassan. Adressen finns i formuläret. Därefter kommer behövd information delges ansluten part. Anslutningen handläggs i normalfallet inom 10 arbetsdagar från att kontaktformuläret inkommit till Försäkringskassan, under förutsättning att underlaget är komplett. Därefter sker återkoppling med behövd information till ansluten part.

Kontaktformulär för anslutning till SSBTEK

Allmän information om Testmiljön SSBTEK

Öppettider

Testmiljön är öppen dygnet runt med garanterad öppettid vardagar 08.00-16.00 med undantag av planerade servicetider.

Support

Frågor och felanmälan görs genom ringa till Kundcenter för Partner, på telefon 0771 17 90 00.

Driftinformation

Driftinformation om SSBTEK testmiljö publiceras på följande plats:

Driftinformation