Teknisk beskrivning av Tjänsten

På denna sida finns olika beskrivningar av Tjänsten. För information om innehåll och användning av tjänsten se sidan för Användarstöd.

SSBTEK står för Sammansatt Bastjänst Ekonomisk Bistånd och är en sammansatt bastjänst som förmedlar information från flera statliga myndigheter och organisationer;

 • a-kassorna
 • Arbetsförmedlingen
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Försäkringskassan
 • Pensionsmyndigheten
 • Skatteverket
 • Transportstyrelsen (fr.o.m. septemberreleasen 2018 för SSBTEK, version 6)

Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt via brev, fax eller telefon. Detta är tids- och resurskrävande både för kommuner och informationslämnande myndigheter och organisationer samt ökar risken för felaktiga utbetalningar. Den nya tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både kommuner och myndigheter.

Tjänsten utvecklades inom ramen för E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning.
Projektet är en samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden samt A-kassornas Samorganisation.  I projektet ingår även ett antal referenskommuner och Sambruk.

Tjänsten driftsattes 18 maj 2014.

Övergripande teknisk beskrivning av tjänsten

För en övergripande teknisk beskrivning av tjänsten, se bifogat dokument:

Övergripande teknisk beskrivning Rev H (pdf, 1 210 kB, öppnar nytt fönster)

För information om ingående bastjänster, se avsnitt Beskrivning av ingående bastjänster nedan.

Beskrivning av ingående bastjänster

För information om respektive bastjänst hänvisas till informationssidan för respektive bastjänst:

a-kassorna
www.sverigesakassor.se
Kontakt: support@sverigesakassor.se

Af
www.arbetsformedlingen.se/afli
Kontakt: afli@arbetsformedlingen.se

CSN
www.csn.se
Kontakt: kommunfraga@csn.se

FK/PM
www.forsakringskassan.se/myndigheter/e-tjanster/lefi_online
Kontakt: Kundcenter för partner, 0771 – 17 90 00

Skatteverket
www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/beskattningsuppgifter
Kontakt: elsie.it@skatteverket.se

Tekniska filer

WSDL-schema och schema SSBTEK:

WSDL schema SSBTEK V7 Feb2018: INT 0042 A03 EXTERNA SCHEMAN SSBT 181015

WSDL_schema_SSBTEK.V3_Nov2016.zip (zip 17.4 kB,öppnar nytt fönster)

WSDL_schema_SSBTEK_Feb2015.zip (zip 19 kB, öppnar nytt fönster)

WSDL_schema_SSBTEK.V4_Maj2017.zip (22 kB, öppnar nytt fönster)

WSDL schema SSBTEK.V6 Sep2018.zip (xx kB, öppnar i nytt fönster)

XSD-fil för CSN bastjänst Kommunfråga:

SBNUppgEkBistandBegar_v1_0.zip (zip 4 kB, öppnar nytt fönster)

För övriga tekniska filer hänvisas till respektive uppgiftslämnare.

Versioner och inlämningsadress för SSBTEK

 • För samtliga är IP-nummer/DNS-namn: 194.71.65.44 (DNS fmansinfo.forsakringskassan.se)
 • CN i certifikatet stämmer med inlämningsadressen
  fmansinfo.forsakringskassan.se
 • Försäkringskassans namn i signeringscertifikatet är CN=Försäkringskassan

Version 3

Inlämningsadress för intressenter WS:
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ws

Inlämningsadress för intressenter SHS2:
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/shs2

Version 6

Inlämningsadress för intressenter WS:
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ws

Inlämningsadress för intressenter SHS2:
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/shs2