Driftavbrott för SSBTEK

2018

Februari

9/2 FK 07.53 – 08.50 Stopp SSBTEK, Brandväggsproblem

Januari

9/1 SKV 15.20-15.35

8/1 SKV 07.00 – 13.00

15/1 CSN 09.00-11.48

15/1 AF 14.00 – 17.00 ej helt stopp många avvisade

15/1 SO 07.00 – 10.00 ej helt stopp många avvisade 

23/1 SKV 13.00 – 14.00 ej helt stopp många avvisade

24/1 AF 10.00 – 17.00 ej helt stopp många avvisade 

31/1 SKV 07.00 - 17.00 Stopp mot SKV hela dagen

2017

December

1/12 – 14/12 FK - Störning på grund av att FK inte levererade information om framtida utbetalningar  

1/12 – 7/12 FK – Störning på grund av att FK inte levererade information från CSN  

13/12 CSN 11.30 – 13.30

November

20/11 SKV  07.00 – 12.42

22-24/11 CSN  07.00 – 17.00

27-28/11 CSN  07.00 – 17.00

28/11 SKV  10.20 – 14.26

29/11 CSN 07.00 – 09.15

29/11 kl 09.15 – 7 december 17.00.  SSBTEK svarar sporadiskt

Oktober

6/10 CSN 07.00–11.21

15/10 FK Känt problem att hämta utbetalningsinformation åtgärdades. 

16/10 SKV 07.00–16.00

17/10 AF 08.00–17.00

19/10 FK 16.30–19.02

23/10 SO 08.00–17.00

24/10 SO 10.00–17.00

30/10 SKV 15.00–17.00

AF har under månaden många avvisade dagligen. Mellan 10 och 24 oktober var antalet avvisade väldigt höga under perioden.

September

25/9 SO 08.00–11.00

28/9 SKV 08.00–09.00

AF har under månaden många avvisade dagligen men inget stopp.

Augusti

17/8 SKV 14:20-17:00
AF hade inga avbrott men har dagligen avvisade.

Juli

11/7 SO 07:00-11:00
21/7 SO 10:00-15:00

Juni

12/6 CSN 08:00-10:00
12/6 SKV 08:00-17:00
20/6 SO ej helt stopp, frågor avvisas under hela dagen.
26/6 SKV ej helt stopp, frågor avvisas under hela dagen.

Maj

11/5  SO – 08.00 -14.00
22/5 AF – 15.00 – 17.00
24/5 CSN – 16.11 – 16.30

April

20/4 8.00 – 9.00 FK Felet uppstod i samband med tekniskt underhåll som medförde hög last. PBI000000027837
21/4 9.00 – 10.00 AF
24/4 Hela dagen, AF och SKV Avvisar många frågor, dock inte alla.

Mars

3 mars (CSN 10.00-12.00)
15 mars(SKV 08.00- 11.00)
22 mars (SKV 13.00-14.00)
24 mars (FK, LEFI Online) 08.23-08:57, 15:16-16:06)
27 mars (AF 8.00-16.00 ej helt stopp)
29 mars (SO 9.00-11.00 och 16.00-17.00)

Februari

5/2 – SO många avvisade mellan 09.53- 15.22
9/2 – SO, stopp mellan 11.40 – 12.05
24/2 SKV, stopp mellan 13.19 – 14.17
AF har avvisade frågor i stort sett varje dag mellan 14.00-16.00.

Januari

5/1 SO inte helt stopp, avvisar frågor hela dagen
10/1 AF 14.00-16.00
10/1 CSN 08.00-09-00
19/1 CSN 12.00-13.00
23/1 CSN 08.00-08.36
24/1 CSN 09.00-10.00 och 16.00-17.00


2016

December

13/12 CSN avbrott mellan 09:00-10:00

16/12 SKV avbrott mallen 08:00-10:00

19/12 SKV avbrott mellan 08:00-10:00 och SO mellan 08:00-14:00 Inte helt stopp men många avvisade under dagen

20/12 SKV 09:00-17:00 Inte helt stopp men många avvisade under dagen

November

Inga störningar

Oktober

21/10 10.23–12.00 Felet orsakades och åtgärdades av AF.

27/10 10:48–12:12 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

September

Inga störningar

Augusti

3/8 08:00– 15:03 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

26/8 11:20 – 12:20 Felet orsakades och åtgärdades av FK. Stopp i SHS.
Omstart 1 gång per vecka tillsvidare, Felanmält till Leverantör, ny version & en split skall göras av detta till egen separat Lastbalanserare. Se relaterad RFC Split till egen LB, ok. Permanent workaround.

Juli

25/7 11:18– 12:57 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

Juni

20/6 15:00 – 17:00 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

28/6 07:37 – 10:48 Upp och ner i trafiken mot SKV

Maj

2/5 SKV hade störningar under hela dagen p g a hög belastning.

23/5 16:53 – 17:00 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

24/5 9:00-9:36 och 10:12-13:12 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

25/5 14:29-15:25 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

April

21/4 08:00 – 10:47 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

25/4 Långa svarstider 8:00 -8:57 orsakades och åtgärdades av CSN

Mars:

22/3 09:29 – 10:00 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

24/3 13:10-13:45 Felet orsakades och åtgärdades av SO

Februari:

3/2 08:00 – 10:00 Felet orsakades och åtgärdades av SO

9/2 13:42 – 14:01 Felet orsakades och åtgärdades av CSN

23/2 11:00 - 13:43 Felet orsakades och åtgärdades av FK

Januari:

12/1 07:00 – 08:51-Felet orsakades och åtgärdades av SKV

13/1 09:15 – 11:00- Felet orsakades och åtgärdades av Arbetsförmedlingen

19/1 12:45- 18:10 -Felet orsakades och åtgärdades av SO

29/1 13:20 – 16:35- Felet orsakades och åtgärdades av SO

2015

December:

3/12  10:50 – 4/12 09:35. SO orsakade och åtgärdade fel på sin sida.

14/12 10:23 – 15/12 13:29. Orsakades och åtgärdades av AF.

15/12 13:21- 14:55 Felet orsakades och åtgärdades av FK. Slut på minne i maskin.

16/12 10:18 – 10:26 Felet orsakades och åtgärdades av AF