Allmänna nyheter

På denna sida publiceras löpande allmänna nyheter om Tjänsten.

Löpande allmänna nyheter om Tjänsten.


Anslutningar under sommaren (juli månad)

(Publicerad 2015-06-24)

Under juli månad kan det ta längre tid att få handlagt inskickat anslutningsavtal, i normalfallet handläggs avtalen inom 10 arbetsdagar, men eftersom det är semestertider kan det ta längre tid under juli månad.


Anslutningar under julhelgen

(Publicerad 2014-11-24)

För anslutningsavtal som lämnas in mellan 8 december och 11 januari kan handläggningstiden bli längre än stipulerade tio arbetsdagar pga. av julledigheter.


Anslutningar under sommaren (juli månad)

(Publicerad 2014-06-23)

Under juli månad kommer inkomna anslutningsavtal inte att handläggas på grund av semesterperiod. Det går ändå bra att skicka in anslutningsavtal men de kommer handläggas först from 1 augusti 2014. Detta innebär rent konkret att inga nya användare kommer registreras under juli månad.


Bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK) är driftsatt

(Publicerad 2014-05-28)

Tjänsten sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd (SSBTEK) är driftsatt och därmed är det möjligt att ansluta sig till tjänsten. Samtidigt är det så kallade SLA (Service Level Agreement). inte färdigt för tjänsten. Innan ett SLA är framtaget garanteras formellt sett inga prestandakrav, tillgänglighetskrav osv för tjänsten.

Försäkringskassan håller tillsammans med övriga informationsägare (A-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten och Skatteverket) på att ta fram ett SLA. Planen är att ett SLA för tjänsten ska vara klart under juni månad 2014. När SLA är färdigt kommer det publiceras på informationsportalen för tjänsten.


Driftsättning

(Publicerad 2014-04-29)

Tjänsten SSBTEK kommer att driftsättas 18 maj 2014. Information om tjänsten kommer löpande att läggas ut på denna informationsportal inför driftsättningen.


Informationsutskick

(Publicerad 2014-04-25)

Inom ramen för projektet Effektiv informationsförsörjning (EIF) har det i april månad gått ut ett informationsbrev till samtliga kommuner:

Informationsbrev till kommuner.pdf

eller 

SKL webbsida för SSBTEK.

Följ flödet