Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

SSBTEK

Allmän information

SSBTEK är en digital tjänst som bidrar till en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Avtal och anslutning

Vem får använda tjänsten? Tjänsten får endast användas för handläggning av ärenden beträffande ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Användarstöd

På denna sida finns information samt underlag kring tjänsten.

Driftinformation

På denna sida publiceras löpande driftinformation tjänsten, såväl akut som planerad driftinformation.

Releaseinformation

På denna sida publiceras löpande releaseinformation om tjänsten.

Teknisk beskrivning av tjänsten

På denna sida finns olika beskrivningar av tjänsten

Testmiljö

Testmiljön för SSBTEK vänder sig till systemutvecklare för integrationer och automationstestning mot tjänsten