Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Begrepp i SHS

Här hittar du de olika begreppen som används inom SHS's informationsplats för Spridnings- och HämtningsSystem

  1. Aktör – ägare av SHS-nod kallas för aktör. Meddelanden skickas alltid mellan aktörer/noder.
  2. Produkttyp – Alla meddelanden är märkta med produkttyp som definierar innehållet i meddelandet
  3. Katalogtjänst – Genom en gemensam katalogtjänst publicerar de olika SHS-aktörerna information.