Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

SHS - informationsplats för Spridnings- och HämtningsSystem

Allmän information

SHS erbjuder tjänster och programprodukter för säkert och pålitligt informationsutbyte.

Avtal och anslutning

Här hitta du information om avtal och anslutning till tjänsten SHS (Informationsplats för Spridnings- och HämtningsSystem)

SHS Specifikation

SHS Specifikation

Driftinformation - nyheter

Här publiceras driftinformation om SHS i händelse av akuta eller planerade driftstopp/störningar

Begrepp i SHS

Här hittar du de olika begreppen som används inom SHS Informationsplats för Spridnings- och HämtningsSystem