Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten LEFI Prenumeration har som uppgift att utifrån inkomna och pågående beställningar leverera person- och förmånsinformation om efterfrågade beställningar.

Vid första beställning skickas den förmånsinformation som extern part har angivit för respektive person från det datum som angivits för förmånen/förmånerna (ex Sjukpenning). Därefter skickas löpande förändringar i dessa förmånsuppgifter.

Vid första beställning skickas den förmånsinformation som extern part har angivit för respektive person från det datum som angivits för förmånen/förmånerna (ex Sjukpenning). Därefter skickas löpande förändringar i dessa förmånsuppgifter.

För detaljerad information om innehåll, se nedan i dokument Beskrivning person- och förmånsinformation.

Vem kan använda tjänsten?
Målgruppen är främst försäkringsbolag. Även kommuner och statliga myndigheter kan dock ansluta sig till tjänsten. För att få använda tjänsten krävs det att man har rätt att få utlämnat uppgifter enligt lag.

 

Avgiftsmodell Lefi Prenumeration

Priserna gäller från 1 januari 2013.

 
Information om aktuell version av tjänsten återfinns avsnittet Teknisk dokumentation.

Tjänsten LEFI Prenumeration är inte versionshanterad vilket innebär att endast en schemaversion är i drift. Senaste schemat gäller alltid och ingen bakåtkompatibilitet garanteras. Detta innebär även att Försäkringskassan håller inte reda på vilken schemaversion respektive kund har implementerat.

SLA

LEFI Prenumeration SLA

 

Gällande version

Version 2.0.5

Beskrivning av person- och förmansinformation rev Z

XML-scheman

exi_bestallningsvar_v2_0_5.xsd

Tidigare versioner

Version 2.0.4

LEFI Prenumeration — beskrivning av person— och förmånsinformation, Rev Y (pdf)

XML-scheman

exi_bestallningsvar_v2_0_4.xsd

Version 2.0.3

LEFI Prenumeration – beskrivning av person- och förmånsinformation, Rev X (pdf)

XML-scheman

exi_bestallningsvar_v2_0_3.xsd

Version 2.0.2

LEFI Prenumeration  beskrivning av person och förmånsinformation, Rev V (pdf)

XML-schema

exi_bestallningsvar_v2_0_2.xsd

Version 2.0.1

LEFI Prenumeration – beskrivning av person- och förmånsinformation, RevU (pdf)

XML-scheman

exi_bestallningsvar_v2_0_1.xsd

Version 2.0.0

LEFI Prenumeration – beskrivning av person- och förmånsinformation, RevS (pdf 1.22MB, öppnar nytt fönster)

XML-scheman

http://schema.forsakringskassan.se/externa_intressenter/exi_bestallningsvar_v2_0_0.xsd

Version 1.3.8

LEFI Prenumeration - beskrivning av person- och förmånsinformation, RevR (pdf 1 000 kB, öppnar nytt fönster)

XML-scheman

http://schema.forsakringskassan.se/externa_intressenter/exi_bestallningsvar_v1_3_8.xsd

Version 1.3.7

LEFI Prenumeration - beskrivning av person- och förmånsinformation, RevQ (pdf 1 070 kB, öppnar nytt fönster)

XML-scheman

http://schema.forsakringskassan.se/externa_intressenter/exi_bestallningsvar_v1_3_7.xsd

Version 1.3.6

LEFI Prenumeration - beskrivning av person- och förmånsinformation, RevP (pdf 955 kB, öppnar nytt fönster)

XML-scheman

http://schema.forsakringskassan.se/externa_intressenter/exi_bestallningsvar_v1_3_6.xsd

Version 1.3.5

Lefi Prenumeration - beskrivning av person- och förmånsinformation, RevO (pdf 840 kB, öppnar nytt fönster)

XML-scheman

http://schema.forsakringskassan.se/externa_intressenter/exi_bestallningsvar_v1_3_5.xsd

 

Här finns information om så kallade PUMA-utbetalningar

PUMA-utbetalningar 2021

PUMA-utbetalningar 2020

 

LEFI Prenumeration baseras på batch-körningar vardagsnätter (natt mot tisdag-lördag).

Inleverans av frågefiler:

Helgfri måndag-fredag: 08.00 – 17.30

Leverans av svarsfiler:

Helgfri tisdag-lördag: 07.00 – 10.00

Filer som levereras från försäkringsbolaget till Försäkringskassan före kl.17.30 helgfri måndag till fredag besvaras nästa dag.

Om det inte finns något data att leverera ska ”start/slutpost” levereras så att Försäkringsbolaget vet att data saknas.

 

Tekniska frågor:

Användaren ska kontakta sin lokala IT.
Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner,
0771 – 17 90 00

Verksamhetsfrågor:

Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, 
0771 – 17 90 00

 

Relaterade länkar

Bra att veta