Releaseinformation

Här publiceras information om kommande och genomförda driftsättningsreleaser av tjänsten.

Du kan läsa om driftinformation på sidan Driftinformation samt allmänna nyheter om tjänsterna på sidan Allmänna nyheter.


Kommande förändringar i decemberreleasen 2017

(Publicerad 2017-08-21)

I december-releasen 2017 driftsätts en ny version av LEFI Online (version 4) som planeras innehålla följande ändringar:

Juridisk översyn

I höst kommer det göras en ny juridisk granskning av vilka uppgifter som får lämnas ut till vilken användarkategori. Detta är en del av Försäkringskassans löpande arbete för att säkra en god kvalitet i den information som finns i tjänsten. Detta innebär att det kommer bli tydligare kring vem som har författningsstöd för att ta del av informationen i LEFI Online. Försäkringskassan kommer återkomma kring om det blir några eventuella justeringar av den information som får lämnas ut via tjänsten.

Försäkringstillhörighet (FTH)

Förmånen FTH tas bort i tjänsten. Orsaken till detta är att FTH-informationen inte är tillförlitlig.

Etableringsersättning

Försäkringskassan kommer from årsskiftet att ta över handläggningen av Etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen. Detta innebär att det att Etableringsersättningen blir en egen ny förmån i LEFI Online (idag finns endast utbetalningsinformation avseende Etableringsersättning). Till hösten kommer ytterligare information om vad den nya förmånen innehåller.

Bostadsbidrag

Tillägg av information om växelvis boende barn. Variabeln kommer att läggas till i schemat i och med Dec-releasen, men information kommer inte levereras förrän i februari-releasen. Orsaken till denna hanteringen är att minska antalet nya versioner av tjänsten.

Föräldrapenning

Vi kommer utöka föräldrapenninginformationen vilket innebär mer detaljerad föräldrapenninginformation. Variabler kommer att läggas till i schemat i och med Dec-releasen, men information kommer inte levereras förrän i februari-releasen 18 februari. Orsaken till denna hanteringen är att minska antalet nya versioner av tjänsten.

Vi kommer att leverera ersättningsdagar för föräldrapenning. Dvs varje individuell dag som en kund har fått FP för levereras istället för bara antalet dagar.

Beskrivning av tillkommande information i schemat

Felhantering

Felhanteringen innehåller idag följande typer applikationsfel, systemfel och verksamhetsfel. Typerna applikationsfel och systemfel kommer ersättas av typen tekniskt fel. Detta innebär i de fall det tidigare kom applikationsfel eller systemfel kommer istället levereras tekniskt fel.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

För steglös avräkning kommer kardinaliteten ändras från  (0..n) till (0..1). Nuvarande schema är fel. En period för steglös avräkning kan endast uppgå till ett år.

Schema för version 4

EXA_LEFI_FragaSvar_V4.xsd (preliminärt)

EXAHamtaFormansinformation_V4.wsdl (preliminärt)


Driftsättning av rättning av LEFI Online den 25-26 mars 2017

(Publicerad 2017-02-24)

För LEFI Online kommer en akuträttning att ske helgen 25-26 mars. Ändringen påverkar LEFI Online (samtliga tre versioner). Det som är förändrat är:

För förmånen Aktivitetsstöd kommer två nya åtgärdstyper att kunna rapporteras from 27 mars 2017:
Åtgärdstyp 61, ”Validering”
Åtgärdstyp 62, ”Förberedande insatser”

Detta innebär inte någon schemaförändring, utan endast att det tillkommer nya tillåtna värden på åtgärdstyp.

Version 1:
lefi_beskrivning_av_online_information_till_extern_intressent.doc, rev N

Version 2:
lefi_beskrivning_av_online_information_till_extern_intressent_ver2.doc, rev D

Version 3:
lefi_beskrivning_av_online_information_till_extern_intressent_ver3.doc, rev C


Stöd för Mobilt BankID vid inloggning via till LEFI Online webbgränssnitt

(Publicerad 2016-12-19)

Under december månad har det implementerats stöd för Mobilt BankID vid inloggning via webbgränssnittet till tjänsten LEFI Online. Detta innebär att när användaren loggar in på webbgränssnittet för tjänsten är det möjligt och välja alternativet Mobilt BankID.


Kompletterande information om förändringar i LEFI Online från och med 2016-11-13

(Publicerad 2016-09-21)

Balanserade pensionsrätter

Information om balanserade pensionsrätter förmedlas i det nya elementet faktiskapensionsratter.
Om det är ett balanseringsår, så kommer elementet faktiskapensionsratter att innehålla de balanserade
värdena på pensionsrätterna, i annat fall kommer de att ha samma värde som motsvarande ej balanserade
pensionsrätt (som finns i elementet pensionsratter).

Studiemedel

För version 1 av LEFI Online kommer information om studiemedelsavisering inte att innehålla vilken period
ersättningen gäller. Det kan t ex hända att en fråga ger träff på två skilda studiemedelsperioder, vilka då inte
går att skilja åt. Har man behov av att se den informationen får man gå över till version 2 eller version 3 av LEFI Online.

 


Förändringar i LEFI Online från och med 2016-11-13

(Publicerad 2016-06-29)

Balanserade pensionsrätter

En lagändring gällande beräkning av pensionsrätter innebär ändringar i Intjänandetidens beräkningar. Alla nya pensionsrätter för inkomstpension ska, varje år som ett balansindex är fastställt, multipliceras med kvoten av det balansindex och det inkomstindex som fastställs för samma år. Detta innebär kortfattat att förutom dem vanliga pensionsrätterna som beräknas fram varje år vid årskörningen kommer LEFI Online även leverera balanserade pensionsrätter i de fall sådana finns.

Denna förändring medför ny version av LEFI Online. Preliminärt schema för version 3:

Schema ver3

Studiemedel

Från och med 2016-11-13 kommer även period (from och tom- datum) att levereras för uppgifter om Studiemedel. Perioden kommer att finnas med i både version 2 och 3. Innebär ingen schemaändring.


Utökad information om förlängt barnbidrag efter Majreleasen 2016

(Publicerad 2016-03-08)

I och med Maj-releasen 2016 kommer LEFI Online att visa period för förlängt barnbidrag.
Ändringen innebär inte någon schemaändring.

Observera att denna ändring gäller endast för följande användarkategorier:

 • Försäkringsbolag
 • Kommuner
 • Kronofogdemyndigheten
 • Pensionsmyndigheten

LEFI_Online_Beskrivning_av_person_och_formansinformation_v2_RevB (pdf 1 Mb, öppnar nytt fönster)

 


Ny version av LEFI Online samt införande av versionshantering

(Publicerad 2015-05-22)

From maj-releasen (23-24 maj 2015) kommer olika versioner av LEFI Online att finnas tillgängliga:

Version 1 (tjänst fkExa_Lefi_ext_FragaSvar_v1.xsd):  Inga förändringar (nu gällande version).

Version 2 (tjänst fkExa_Lefi_ext_FragaSvar_v2.xsd):  

 • Uppgiften Id är borttagen från schemat
 • Uppgifterna Foretag;Id och Beskrivning är obligatoriska
 • 20 fält har ändrats från obligatoriskt till frivilligt
 • 5 nya fält i SA

Versionshantering

I och med detta inför även Försäkringskassan en formell versionshantering för tjänsten
LEFI Online. Versionshanteringen kommer börja gälla from 1 oktober i och med att
gällande SLA då uppdateras med denna information. Versionshanteringen kommer
innebära följande:

 • Ändringshanteringen för tjänsten planeras mot 1-2 releaser per år
 • Versionshanteringen stödjer 2 versioner (gällande + föregående version)
 • Äldre version stöds i 1 år (end-of-life)

Detta innebär att när det kommer en ny version (ver.2) av tjänsten stöds föregående (ver.1) i 1 år fr.o.m. releasetillfället. Detta gäller såvida det inte under denna period kommer ytterligare en ny version (ver.3), då slutar stödet för första versionen (ver.1) i och med att den nyaste versionen releasas.

Som användare innebär det att man behöver i drift stödja nuvarande eller föregående
version för att tjänsten ska fungera.

Syftet med denna versionshantering är att säkra en effektiv informationsförsörjning som ger möjligheter till:

 • Kontrollerad ändringshantering
 • Rimlig tid för användare att anpassa sig till nya versioner
 • Minska risken att användare använder äldre versioner med risk att man missar tillkommen/ändrad information


Driftsättning – Myndighetsdelning (gäller endast användare från Kronofogden)

(Publicerad 2015-01-07)

Vid årsskiftet driftsattes myndighetsdelningsprojektet vilket innebar att två nya fält tillkommit, Foretag;id och Foretag;beskrivning För att kunna särskilja om utbetalning kommer från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. 

Till att börja med filtreras denna förändring bort för samtliga förutom Kronofogdemyndigheten. För övriga användare blir detta synbart efter Majreleasen 2015.


Driftsättning 2014-02-25 - webbgränssnitt

(Publicerad 2013-11-01)

I webbgränssnittet kommer det fr.o.m. den 25 februari vara möjligt att söka på framtida utbetalningar genom att ange ett framtida datum som tom-datum i webbgränssnittet.

LEFI 2.0 har sedan introduktionen inte kunnat leverera information kring framtida utbetalningar. Webbfrågorna är för nuvarande begränsade till historiska datum.


Driftsättning 2013-11-30 – system-till-system

(Publicerad 2013-10-31)

LEFI 2.0 har sedan introduktionen inte kunnat leverera information kring framtida utbetalningar. Den 30/11 kommer en uppdatering av tjänsten att ske vilken medger att det är möjligt att söka på framtida datum. Rättningen gäller tillsvidare enbart på system-till-system.

Webbfrågorna kommer fortsättningsvis att vara begränsade till historiska datum. Uppdatering kommer när rättning av webbportalen kommer att ske 2014-02-25

Observera, ändringen som görs innebär att det är möjligt att söka på framtida datum. I tidigare LEFI versioner har man kunnat söka på dagens datum för att få med framtida utbetalningar innevarande månad. Den rättning som nu driftsätts innebär en ändring av tidigare driftsmönster.


Driftsättning 2013-02-24 – system-till-system och webbgränssnitt

(Publicerad 2013-02-25)

LEFI Online 2.0 har produktionssatts i helgen. Detta innebär att webbgränssnittet är uppdaterat till LEFI 2.0.

För system-system gränssnitt krävs att användaren uppdaterar och ansluters sig till version 2.0. WDSL, schema och testfiler kommer att publiceras under veckan.

Följ flödet