Beskrivning av tjänsten


Allmänt
Öppettider
Support
Dokumentation
Teknisk information

 

Allmänt 

LEFI står för LEverera FörmånsInformation.

Innehåll

Tjänsten LEFI Online har som uppgift att utifrån inkomma frågor, leverera person och förmånsinformation om efterfrågad person. För detaljerad information om innehåll, se nedan dokument Beskrivning person- och förmånsinformation.

Användargränssnitt

Användaren ställer en fråga till systemet som hämtas, sammanställer och i vissa fall förädlas förmånsinformation från Försäkringskassans olika förmånssystem innan utlämnande sker till användaren.

Tjänsten kan användas via två olika gränssnitt, webbgränssnitt och system till system-gränssnitt:

LEFI Online – Webbgränssnitt

LEFI Onlines webbgränssnitt är ett grafiskt gränssnitt för att sända en fråga som innehåller:

 • personnummer
 • val av förmåner
 • from- och tom-datum


LEFI Online hämtar person- och förmånsinformation från och med det from-datum, till och med det tom-datum, och för de förmåner som angivits för personen. Resultatet visas på sidan inom några sekunder.

Allmänt om webbgränssnittet

• Inloggning till webbgränssnittet är åtkomligt via Försäkringskassans webbplats och fliken Myndigheter och samarbetspartner och sidan E-tjänster.

Logga in till LEFI Online webbgränssnitt

• Gränssnittet är framför allt till för enstaka förfrågningar, samt som komplement till system till system-gränssnitt och LEFI Prenumeration. Detta gränssnitt används av mottagare med ett mindre antal frågor per dag.

• De webbläsare som kan användas ska uppfylla de krav som anges på Försäkringskassans webbplats och de krav utfärdaren av e-legitimationens har.

• Åtkomst till webbgränssnittet kräver inloggning med e-legitimation (BankID samt e-legitimation utfärdad av Telia eller Nordea).

• För att använda LEFI Onlines webbgränssnitt, måste användarna finnas registrerade i Försäkringskassans behörighetssystem.
 

Webbgränssnittet består i huvudsak av två bilder:

 1. Hämta förmånsinformation
 2. Visa förmånsinformation

LEFI Online – System till system-gränssnitt

Elektroniska utlämnandet av uppgifter via system till system-gränssnittet bygger på att mottagare själva (eller i avtal med en tredjeparts leverantör) ser till att det finns funktionalitet för att ställa frågor i de egna verksamhetssystemen.

Via en elektronisk fråga/svarstjänst (online) kan specifik person- och förmånsinformation visas, för den person som efterfrågas.

 • Mottagaren skickar en fråge-fil som innehåller uppgifter om personnummer, förmåner, from- och tom-datum.
 • LEFI Online hämtar person- och förmånsinformation från och med det from-datum, till och med det tom-datum och för de förmåner som mottagaren har angivit för personen. Uppgifterna sammanställs och utlämnas inom några sekunder i en XML-fil.

Vem kan använda tjänsten?

Målgruppen är externa partner som främst försäkringsbolag/försäkringsförmedlare, kommuner (huvudsakligen socialnämnden) och statliga myndigheter. För att få använda tjänsten krävs det att man har rätt att få utlämnat uppgifter enligt lag.

Läs mer på sidan Avtal och anslutning.

Avgiftsmodell

Priser för tjänsten har justerats från och med 1 januari 2019. Priset har sänkts. För information om gällande avgift se Avgiftsmodell för LEFI Online nedan:

Avgiftsmodell för LEFI Online

Utbetalningsinformation

LEFI Online Utbetalningsinformation 2018

LEFI Online Utbetalningsinformation 2019

Öppettider 

LEFI Online har följande generella öppettider:

Vardagar 07.00 - 21.30
Lördag 07.30 - 16.00
Söndag 13.00  -21-30
Dag före röd helgdag 07.00 - 16.30
Röd dag Stängt

Öppettider massfråga (äldreomsorg)

Vardagar 07.00 - 24.00
Lördag 07.30 - 16.00
Söndag 13.00  -21-30
Dag före röd helgdag 16.30 - 24.00
Röd dag Stängt


Avvikande öppettider

Avvikande öppettider 2018

Support

Tekniska frågor:

 1. Användaren ska kontakta sin lokala IT.
 2. Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner,
  0771 – 17 90 00

Verksamhetsfrågor

 • Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner,
  0771 – 17 90 00

Dokumentation

Allmänt 

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation version 3, RevD

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation, version 4, RevA

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation, version 5, RevA

LEFI Online Beskrivning av person- och förmånsinformation, version 5.1, RevA

Observera att det finns flera versioner av dokumentet Beskrivning av person- och förmånsinformation 
– en för varje version i tjänsten som är i drift.

SLA LEFI Online 2.0, RevE

 

Teknisk information 

Versioner 

LEFI system-system finns i 2-3 versioner. I webbgränssnittet är alltid senaste version implementerad.

Information och filer för gällande och tidigare versioner återfinns under avsnittet Tekniskt dokumentation och rubriken Versioner.

På sidan Releaseinformation presenteras alltid information om förändringar gällande versioner.
Bland annat publiceras där information om kommande versioner.

Versionshantering

Från den 1 oktober 2015 införs formell versionshantering av LEFI Online system-till-system i och med att gällande SLA uppdateras med denna information. Redan från den 24 maj finns dock två versioner tillgängliga.

Versionshanteringen kommer
innebära följande:

 • Ändringshanteringen för tjänsten planeras mot 1-2 releaser per år
 • Versionshanteringen stödjer 2 versioner (gällande + föregående version)
 • Äldre version stöds i 1 år (end-of-life)

Detta innebär att när det kommer en ny version (ver.2) av tjänsten stöds föregående (ver.1) i 1 år fr.o.m. releasetillfället. Detta gäller såvida det inte under denna period kommer ytterligare en ny version (ver.3), då slutar stödet för första versionen (ver.1) i och med att den nyaste versionen releasas.

Som användare innebär det att man behöver i drift stödja nuvarande eller föregående
version för att tjänsten ska fungera.

Syftet med denna versionshantering är att säkra en effektiv informationsförsörjning som ger möjligheter till:

 • Kontrollerad ändringshantering
 • Rimlig tid för användare att anpassa sig till nya versioner

Minska risken att användare använder äldre versioner med risk att man missar tillkommen/ändrad information

* I WSDL-filen som finns i länken ovan så skall någon av följande adresser fyllas i beroende på vilken teknik som ni använder för att ansluta till Lefi Online:

Version 3

Inlämningsadress för SHS intressenter (till exempel Kronofogde- och Pensionsmyndigheten):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/mt

Inlämningsadress för intressenter SSEK (till exempel försäkringsbolag):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ssek/FK.EXA.Lefi.FragaV3

Inlämningsadress för intressenter WS (till exempel kommuner):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/ws/FK.EXA.Lefi.FragaV3

Version 4

Inlämningsadress för SHS intressenter (till exempel Kronofogde- och Pensionsmyndigheten):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/mt

Inlämningsadress för intressenter SSEK (till exempel försäkringsbolag):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ssek/FK.EXA.Lefi.FragaV4

Inlämningsadress för intressenter WS (till exempel kommuner):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/ws/FK.EXA.Lefi.FragaV4

Lefi online generell webservice (From Version 5)

Inlämningsadress för SHS intressenter (till exempel Kronofogde- Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/mt

Inlämningsadress för SSEK intressenter (till exempel försäkringsbolag):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ssek/FK.EXA.Lefi.Fraga

Inlämningsadress för WS intressenter (till exempel kommuner):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/shs2
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/ws

XML-scheman

Till och med version 4:
http://schema.forsakringskassan.se/extern_samverkan/

Version 5

Version5.zip

Version5.1.zip

Gällande versioner

Version 3 (tjänst fkExa_Lefi_ext_FragaSvar_v3.xsd)

Version 4 (tjänst fkExa Lefi ext FragaSvar v4.xsd)

Version 5 och senare (EXA_LEFI_EXT_FragaSvar.xsd)

XML fråga- och svarsfiler (exempel)
Xml.zip (Zip med xml filer 39 kB)

WSDL-filer*

fkExaLefiHamtaFormansinformation_v3.wsdl

fkExaLefiHamtaFormansinformation_v4.wsdl

EXAHamtaFormansinformation.wsdl (from version 5)