Teknisk beskrivning ELT

Här finns olika beskrivningar av Tjänsten. För information om innehåll och användning av tjänsten se sidan för användarstöd.

Försäkringskassan tillhandhåller ett Webtjänstegränssnitt (SOAP) för att ta emot signerade Tidredovisningar ”skickaTidredovinsing”. Webtjänst sker över TLS med certifikat utställt av Försäkringskassan MCA eller Steria.

Lösningen baseras på PKI signering för att skydda informationens integritet.
BankID används för signering av Tidredovisningar i externa tidrapporteringssystem.

Tjänsten driftsattes september 2016.

Övergripande teknisk beskrivning av tjänsten

I dokumentet "Elektronisk tidrapport: Presentation anordnare" finns en övergripande teknisk beskrivning av tjänsten:

Elektronisk tidrapport: Presentation för anordnare

Tekniska filer

WSDL-schema och xsd-filer för ELT