Drift- och releaseinformation ELT

Här publiceras löpande driftinformation för tjänsten ELT (Elektroniska tidredovisningar för assistansersättning), såväl akut som planerad driftinformation.

Nödvändig justering av elektronisk tidsredovisning

2017-04-11

Vid elektronisk tidsredovisning (ELT) skickas ett stort antal så kallade tjänsteanrop in samtidigt. Volymerna leder till kapacitetsbegränsningar hos Försäkringskassan och det medför risk för att hela gränssnittet når sitt kapacitetstak. För att undvika detta behöver samtliga systemleverantörer snarast minskar antalet samtidiga anrop till cirka 1 per sekund. 
 
Vi förstår att detta medför en förändring i hur ni idag skickar tjänsteanropen, men en justering hos er är nödvändig för att Försäkringskassan ska kunna fortsätta upprätthålla tjänsten.
 
Vid eventuella tillfällen då gränssnittet riskerar att nå sitt tak kommer Försäkringskassan att stänga ner den systemleverantör som skickar för stora volymer samt ta kontakt med denna för att arbeta fram en lösning.