Användarstöd (ELT)

Här finns information samt underlag kring tjänsten, som stöd till systemleverantören. För mer information om ansvar se sidan om anslutning. För teknisk information se sidan teknisk beskrivning.

Informationen är indelad i följande avsnitt

  • beskrivning av tjänsten
  • support

ELT står för Elektroniska Tidredovisningar för Assistansersättning. Genom tjänsten kan assistansanordnare skicka, via sin systemleverantör, in sin tidredovisning elektronisk till Försäkringskassan.

Tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen jämfört med tidigare samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både assistansanordnare och myndigheter.

För att kunna använda tjänsten krävs att en anpassning av systemleverantörernas tidredovisningssystem. Försäkringskassan ansvarar för upprätthållandet av tjänsten (teknisk förvaltning och drift) på sin sida.

Tjänsten kommer att driftsättas i september 2016.

För mer information se:

Teknisk beskrivning.

Support

Enligt avtalet för tjänsten är det anslutande part (systemleverantören) som ansvara för första linjens support till Assistansanordnare medan Försäkringskassan ansvarar för andra linjens support till systemleverantörer samt generell information om Tjänsten. För tjänsten skiljs på verksamhetsfrågor (innehåll i tjänsten) och tekniska frågor/ felanmälan.

Tjänsten ELT supporteras av försäkringskassan alla helgfria vardagar mellan kl 08:00-16:30.

Verksamhetsfrågor

Har ni frågor kring assistansersättning se:

Funktionsnedsättning

Assistansanordnare

Frågor/felanmälan

Har du frågor om tjänsten eller vill göra en felanmälan, kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, telefon 0771 - 17 90 00

Tips:

Tips till er som utvecklar systemet:
Tänk på att eventuellt spara ner responsen när en tidrapport är inlämnad  i en logg eller liknande för eventuell felsökning i produktion.

Vi returnerar ett ”tx-id” som kan användas för att enkelt spåra anropet i våra system.

Exempel:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
     <SkickaTidredovisningResponse xmlns="urn:shs:emottagning:SkickaTidredovisning:1">
        <tx-id>14e81789-715d-497b-b63c-eada732800eb</tx-id>
     </SkickaTidredovisningResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>