Anslutning (ELT)

För att ansluta sig till tjänsten ELT (elektronisk tidsredovisning) behöver man följa fastställd anslutningsprocess:

  1. part tar del av allmänna villkor för tjänsten samt annan relevant information (Finns på Informationsportalen för tjänsten).
  2. part fyller i ”anslutningsavtal till ELT”, som återfinns på informationsportalen för tjänsten, och skickar in till Försäkringskassan (adress finns i anslutningsavtalet).
  3. beställningen kvalitetssäkras genom olika kontroller av Försäkringskassan. Fullständiga, korrekta, verifierade uppgifter?
  4. part läggs upp som användare i register över användare. Hanteras av Försäkringskassan.
  5. part ansluter till testmiljön för att verifiera teknisk lösning
  6. part driftsätts i produktionsmiljö.

Då systemleverantören skrivit under och skickat in avtalen återkopplas systemleverantörens tekniska kontaktperson via e-post med anslutningsuppgifter för testanslutning. När Försäkringskassan ser en godkänd anslutning till testmiljön kontaktas systemleverantörens tekniska kontaktperson via e-post med korrekt anslutningsadress till produktion. Därefter är ni klara för att skicka in skarpa elektroniska tidredovisningar.

Avtalet ska anses ha träffats då Försäkringskassan möjliggjort faktisk åtkomst till Tjänsten.

Handläggningstid

Anslutningsavtalet handläggs i normalfallet inom 10 arbetsdagar från att avtalet inkommit till Försäkringskassan, under förutsättning att underlaget är komplett.

Allmänna villkor om tjänsten ELT

Allmänna villkor ELT

Observera att när anslutningen är klar (när man kan börja använda tjänsten) anses avtalet ingånget. Återkoppling kring detta sker då via e-brev till angiven kontaktperson för tekniska frågor (och i andra hand, om sådan ej är angiven, till kontaktperson för avtalet och administrativa frågor).

Anslutningsavtal

Anslutningsavtal till tjänsten ELT

Anslutningsrutin

Rutin anslutningsrutin

Frågor och svar

Frågor och svar ELT