Allmänna nyheter (ELT)

Allmänna nyheter

Här publiceras allmänna nyheter om tjänsten.

Säg ”assistansanordnare” när du ringer till oss

2017-10-10

Vi har uppmärksammat att många systemleverantörer inte kopplas rätt när de ringer in till vårt Kundcenter för partner. För att kopplas till rätt handläggare ska du säga ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret.

Vårt nummer till Kundcenter för partner är 0771-17 90 00.

Öppettider: måndag–fredag: 8–16, lördag-söndag: stängt, dag före helgdag: 8-12.

Nödvändig justering av elektronisk tidsredovisning

2017-04-11

Vid elektronisk tidsredovisning (ELT) skickas ett stort antal så kallade tjänsteanrop in samtidigt. Volymerna leder till kapacitetsbegränsningar hos Försäkringskassan och det medför risk för att hela gränssnittet når sitt kapacitetstak. För att undvika detta behöver samtliga systemleverantörer snarast minskar antalet samtidiga anrop till cirka 1 per sekund.

Vi förstår att detta medför en förändring i hur ni idag skickar tjänsteanropen, men en justering hos er är nödvändig för att Försäkringskassan ska kunna fortsätta upprätthålla tjänsten.

Vid eventuella tillfällen då gränssnittet riskerar att nå sitt tak kommer Försäkringskassan att stänga ner den systemleverantör som skickar för stora volymer samt ta kontakt med denna för att arbeta fram en lösning.


Snabbare återkoppling genom tidigare kontroll

2017-03-13

I Försäkringskassans elektronisk tidsredovisning (ELT) kan man skicka in tidsredovisningen för assistansersättningen digitalt.

Den 29 maj inför vi en ny kontroll i ELT som innebär att tidsredovisningar som signerats med Bank-ID eller mobilt Bank ID och som inte tillhör den personliga assistenten stoppas innan underlaget når handläggningen.

Syftet är ett ge anordnare eller personliga assistenter snabbare återkoppling om det är något fel på underlaget och på så vis korrigera det på en gång. Vår förhoppning är att detta ska minska behovet av komplettering.

Fakta

ELT har funnits sedan september 2016. Tjänsten fungerar bra och allt fler använder den. De tidsredovisningar som skickas in digitalt är ofta mer korrekta och kräver mindre kompletteringar än de som skickas in med post.