Allmänna nyheter (ELT)

Allmänna nyheter

Här publiceras allmänna nyheter om tjänsten.

Redovisning av tid vid övergång till vintertid

2018-10-29   

Under helgen övergick Sverige till vintertid där klockan drogs tillbaka en timme. Det innebär att assistans som har utförts mellan klockan 02.00 och 03.00 under natten till söndag den 28 oktober kan förekomma två gånger (före och efter tidsomställningen).

Så här ska tiden registreras
Assistenter som jobbade natten mellan den 27 och 28 oktober registrerar sin arbetstid som vanligt med korrekta klockslag. Den assistansberättigade personen ska dock på räkningen lägga på en timme extra om assistans har utförts mellan klockan 02:00 och 03:00 både före och efter tidsomställningen. Försäkringskassans IT-system läser av tidsraderna för datum och klockslag i tidsredovisningen och gör en egen summering av arbetad tid. Vårt system kommer automatiskt att lägga till en extra timme för att kompensera övergången till vintertid.

Exempel
En assistent har utfört assistans mellan klockan 00:00 och 04:00. Assistenten redovisar korrekt tid i tidsredovisningen, utan hänsyn till tidsomställningen. Faktisk utförd assistans som kan ligga till grund för utbetalning är fem timmar eftersom tiden mellan klockan 02.00 och 03.00 har utförts två gånger. Den assistansberättigade personen anger fem timmar på räkningen.

Uppdatering av certifikat

2018-07-11

De certifikat som varje systemleverantör behöver för att kunna använda ELT-tjänsten har en begränsad giltighetstid. Varje systemleverantör måste själv hålla sig informerad om när giltighetstiden går ut och vidta eventuella åtgärder med anledning av detta hos utfärdare av certifikatet. Från och med årsskiftet 2016/2017 har Expisoft AB tagit över utfärdandet, supporten och försäljning av Steria e-legitimationer. För dig som är befintlig användare av ELT innebär detta inte någon skillnad.

Ändring av de allmänna villkoren

2018-05-21

Den 13 april 2018 gjordes ett tillägg i Allmänna villkor för Systemleverantör till Assistansanordnare avseende elektroniska tidredovisningar för assistansersättning. Tillägget innebär att antalet omförsök av samma anrop begränsas till max fem stycken.

De allmänna villkoren:

Säg ”assistansanordnare” när du ringer till oss

2017-10-10

Vi har uppmärksammat att många systemleverantörer inte kopplas rätt när de ringer in till vårt Kundcenter för partner. För att kopplas till rätt handläggare ska du säga ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret.

Vårt nummer till Kundcenter för partner är 0771-17 90 00.

Öppettider: måndag–fredag: 8–16, lördag-söndag: stängt, dag före helgdag: 8-12.

Nödvändig justering av elektronisk tidsredovisning

2017-04-11

Vid elektronisk tidsredovisning (ELT) skickas ett stort antal så kallade tjänsteanrop in samtidigt. Volymerna leder till kapacitetsbegränsningar hos Försäkringskassan och det medför risk för att hela gränssnittet når sitt kapacitetstak. För att undvika detta behöver samtliga systemleverantörer snarast minskar antalet samtidiga anrop till cirka 1 per sekund.

Vi förstår att detta medför en förändring i hur ni idag skickar tjänsteanropen, men en justering hos er är nödvändig för att Försäkringskassan ska kunna fortsätta upprätthålla tjänsten.

Vid eventuella tillfällen då gränssnittet riskerar att nå sitt tak kommer Försäkringskassan att stänga ner den systemleverantör som skickar för stora volymer samt ta kontakt med denna för att arbeta fram en lösning.


Snabbare återkoppling genom tidigare kontroll

2017-03-13

I Försäkringskassans elektronisk tidsredovisning (ELT) kan man skicka in tidsredovisningen för assistansersättningen digitalt.

Den 29 maj inför vi en ny kontroll i ELT som innebär att tidsredovisningar som signerats med Bank-ID eller mobilt Bank ID och som inte tillhör den personliga assistenten stoppas innan underlaget når handläggningen.

Syftet är ett ge anordnare eller personliga assistenter snabbare återkoppling om det är något fel på underlaget och på så vis korrigera det på en gång. Vår förhoppning är att detta ska minska behovet av komplettering.

Fakta

ELT har funnits sedan september 2016. Tjänsten fungerar bra och allt fler använder den. De tidsredovisningar som skickas in digitalt är ofta mer korrekta och kräver mindre kompletteringar än de som skickas in med post.