ELT, Elektroniska tidsredovisningar för assistansersättning

ELT står för Elektroniska Tidredovisningar för Assistansersättning. Genom tjänsten kan Assistansanordnare skicka, via sin systemleverantör, in sin tidredovisning elektronisk till Försäkringskassan.


Tjänsten innebär en förenklad och mer säker hantering av informationen jämfört med tidigare samt ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen hos både assistansanordnare och myndigheter.

För att kunna använda tjänsten krävs att en anpassning av systemleverantörernas tidredovisningssystem. Försäkringskassan ansvarar för upprätthållandet av tjänsten (teknisk förvaltning och drift) på sin sida.

Tjänsten är normal öppet för att ta emot elektroniska tidredovisningar alla dagar mellan 00-24, med undantag för planerade servicefönster.

Bakgrund

Assistansersättning inom Försäkringskassan behöver underlag från assistansanordnare om nedlagd tid för den försäkrade. Försäkringskassan utreder och fattar beslut i ärenden om assistansersättning. Tidigare utförde handläggarna detta arbete till stor del manuellt.

Projektets syfte var att skapa en effektiv hantering av elektroniska tidredovisningar för både assistansanordnare, systemleverantörer och för handläggare inom Försäkringskassan. Ett mål var att bygga en tjänst som möjliggör för assistansanordnare att via sitt tidredovisningssystem elektroniskt skicka tidredovisningen. 

Tjänsten ELT driftsattes i september 2016.

Kontakt

Gällande allmänna frågor kring tjänsten såsom anslutning, felanmälan osv, se sidan användarstöd/support.  

Har du ytterligare frågor om tjänsten eller vill göra en felanmälan, kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, telefon 0771 - 17 90 00. Säg ”assistansanordnare” när du kommer till talsvaret så kopplas ditt samtal till rätt handläggare.

Öppettider: måndag–fredag: 8–16, lördag-söndag: stängt, dag före helgdag: 8-12.