Användarstöd

Respektive organisation tar fram relevant användarstöd, efter varje release. Tanken är att man ska få grundläggande stöd i Portalen vid varje funktion, genom att föra musens pekare över frågetecknen.