Anslutning

Statliga myndigheter som är intresserade av att ansluta er till tjänsten kontaktar Magnus Albonius på Försäkringskassan för vidare diskussioner.

Magnus.albonius[at]forsakringskassan.se

Övriga intresserade, kommuner, landsting, privata vårdgivare, kontaktar Inera.

https://www.inera.se/e-identitet_for_offentlig_sektor/

https://www.inera.se/kundservice/kontakta-oss/