MCA + SITHS = E-identitet för offentlig sektor

E-identitet för offentlig sektor - Efos

Försäkringskassan och Inera har avslutat sin samverkan kring den gemensamma tjänsten, E-identitet för offentlig sektor - Efos. Olika behov och krav gör att det i nuläget är bättre att vi fokuserar på våra frågeställningar på varsitt håll. Försäkringskassan fortsätter tillsvidare med att leverera vår inloggningstjänst MCA och tar med oss de lärdomar vi fått i arbetet med Inera.

För mer information om MCA kan du besöka

Myndighets CA - en IT-tjänst med smarta kort

Vad händer med Efos?

Försäkringskassan jobbar vidare med Efos. Frågan om namnet på tjänsten är inte klar men den funktionalitet som utvecklats för Efos kommer att levereras till våra MCA-kunder.

Vi har under arbetet med Efos sett att det finns ett behov av en ökad samverkan kring tjänstelegitimationer för offentlig sektor och vi kommer att ta upp frågan med den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Kontaktperson på Försäkringskassan

Magnus Albonius
010-114 77 67
mca[at]forsakringskassan.se