E-identitet för offentlig sektor – Efos

Försäkringskassan erbjuder myndigheter inloggningstjänsten Efos. Tjänsten hette tidigare MCA och mer information finns på Myndighets CA - en IT-tjänst med smarta kort

Myndighets CA - en IT-tjänst med smarta kort

Efos använder tillitsramverk från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, vilket ökar och tydliggör säkerheten ytterligare.

Efos erbjuder också mobila certifikat, som mobilt bank-id, för de myndigheter som ingår i tjänsten.

Myndighetssamverkan kring tjänstelegitimationer

Försäkringskassan och Inera drev tidigare Efos i samverkan men vi har avslutat det arbetet. Olika behov och krav gör att det i nuläget är bättre att vi fokuserar på våra frågeställningar på varsitt håll. Men Försäkringskassan tar med sig de lärdomar vi fått i arbetet med Inera.

Kontaktperson på Försäkringskassan

Magnus Albonius 
010-114 77 67 
mca[at]forsakringskassan.se