Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

E-tjänster för Myndigheter och samarbetspartner

LEFI Online

LEFI Online står för Leverera förmånsinformation och är en e-tjänst för uppgiftsutlämnande från Försäkringskassan.

LEFI Prenumeration

Information till försäkringsbolag, LEFI Prenumeration är en e-tjänst för uppgiftsutlämnande från Försäkringskassan. Försäkringsbolag och kommuner har möjlighet att få uppgifter ur Socialförsäkringssystemen.

SUS

SUS, är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

SSBTEK

SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd) SSBTEK är en digital tjänst som bidrar till en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd

SHS

Informationsplats för spridnings- och hämtningssystem - SHS. SHS erbjuder tjänster och programprodukter för säkert och pålitligt informationsutbyte.

EESSI Accesspunkt

Information om Försäkringskassans uppdrag: AP delen

ELT

ELT är vårt webbgränssnitt för elektronisk tidsredovisning för assistansersättning. Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är leverantör av tidsredovisningssystem.

E-IOA

E-IOA är vårt webbgränssnitt för att lämna uppgift om en assistent. Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är systemleverantör.

E-RÄK

E-RÄK är en e-tjänst för att lämna uppgifter om utförd assistansersättning. Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är systemleverantör.

EFOS

Försäkringskassan ansvarar för den gemensamma inloggningstjänsten E-identitet för offentlig sektor – EFOS. EFOS ger säker inloggning för statligt anställda.

Om du misstänker felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott

När du som jobbar på en myndighet misstänker att någon felaktigt får pengar från Försäkringskassan kan du tipsa oss eller underrätta oss.