Studiehjälp - en EU-familjeförmån

Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att en förälder kan få förmåner från ett land utan att barnet eller i vissa fall föräldern bor i det landet. Det gäller även föräldrar som har pension. Förmånerna ska samordnas för att familjen inte ska få dubbel ersättning eller bli helt utan.

Gemensam handläggning

Studiehjälp är en EU-familjeförmån som kan betalas till EU-medborgare som inte bor i Sverige. Därför ska sådana ärenden handläggas enligt EU:s samordningsbestämmelser.

När studiehjälp betalas ut som en familjeförmån ska Försäkringskassan bedöma om förordningens bestämmelser kan tillämpas. CSN ska bedöma om det finns rätt till förmånen enligt förmånsbestämmelserna. Det innebär att CSN och Försäkringskassan ska handlägga ärendet tillsammans.

Fördjupad information

Metodstöd CSN (pdf 15 kB, öppnar nytt fönster)